Vooraankondiging offerteaanvraag onderhoud brandblusmiddelen

De gemeente Hardenberg start binnenkort namens de Gemeente Hardenberg en Ommen een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het onderhoud van brandblusmiddelen

De opdracht bestaat uit: 
Het periodiek controleren, onderhouden en keuren van draagbare blustoestellen en brandslanghaspels in de gebouwen van de gemeente Hardenberg en Ommen.

De gemeente bepaalt de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs -kwaliteitverhouding.

Planning onder voorbehoud:
14 oktober 2019 publicatie vooraankondiging op de websites;
24 oktober 2019 controleren aanmeldingen;
28 oktober 2019 eventuele loting in het gemeentehuis te Hardenberg;
28 oktober versturen offerteaanvraag via Negometrix Portal.

Aanmelden
Bij deze offerteaanvraag zullen op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid worden gesteld om een offerte in te dienen. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hier vóór 24 oktober 2019 online aanmelden.

De aanmeldingen worden getoetst op basis van de gestelde eisen. Indien meer dan twee bedrijven aan de gestelde eisen voldoen, vindt er een loting plaats. 

Na vaststelling van de definitieve lijst ontvangen alle geselecteerde bedrijven op 28 oktober 2019 gelijktijdig de offerteaanvraag met bijbehorende bijlagen. Bedrijven die niet geselecteerd zijn worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Eisen
De aanmeldingen worden door de gemeente getoetst op onderstaande eisen:
Eis 1
Het onderhoudsbedrijf dient REOB gecertificeerd te zijn

Eis 2 
Het onderhoudsbedrijf heeft in de afgelopen 3 jaren ervaring in het controleren, onderhouden en keuren van tenminste 300 blustoestellen per jaar.

Om aan een eis te voldoen, upload u per eis 1 referentieopdracht. Het is toegestaan één dezelfde referentieopdracht te gebruiken om te voldoen aan meerdere eisen. Om te voldoen aan een eis mag u gebruik maken van ervaring/referenties van derden, indien u aantoont dat u deze derde partij ook daadwerkelijk tot uw beschikking hebt ten behoeve van het uitvoeren van deze opdracht.

Belangrijk
Bij elke referentieopdracht dient een vormvrije tevredenheidsverklaring te worden overlegd;
In de referentieopdracht dient duidelijk het volgende omschreven te staan: 
̶ Projectnaam; 
̶ Financiële omvang; 
̶ Start- en einddatum; 
̶ Contractvorm;
̶ Project start- en einddatum;
̶ Welke onderdelen zelf en welke door onderaannemer(s) is uitgevoerd;
̶ Contactpersoon referentie opdracht.
Het is mogelijk dat de ingediende referenties door de gemeente Hardenberg worden getoetst op juistheid.

Heeft u nog vragen?
Over de inhoud van de aanbesteding zullen voorlopig geen verdere uitspraken gedaan worden.
Indien u vragen heeft over deze vooraankondiging of u meer informatie wilt over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en), neem dan gerust contact op met Inkoop via het volgende e-mailadres: bureau.inkoop@hardenberg.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.