Vooraankondiging offerteaanvraag gemeentepagina

Gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het wekelijks publiceren van de gemeentepagina's.

De opdracht omvat het (per 1 januari 2020) vormgeven, publiceren, drukken en verspreiden van de gemeentelijke informatiepagina's in een (gratis) huis-aan-huis blad met een continue oplage. Dit blad wordt wekelijks bezorgd bij alle adressen in gemeente Ommen. Dit geldt voor zowel binnen, als buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de adressen met een nee-nee-sticker. Gemeente Ommen bepaalt de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Planning onder voorbehoud

 • 14 oktober 2019 publicatie vooraankondiging;
 • 29 oktober 2019 controleren aanmeldingen;
 • 30 oktober 2019, 10:00 uur eventuele loting;
 • 4 november 2019 versturen offerteaanvraag.

Aanmelden

Bij deze offerteaanvraag zullen op grond van het aanbestedingsbeleid van gemeente Ommen maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid worden gesteld om een offerte in te dienen. De gemeente heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de drie) openstaande plaatsen dan kunt u zich hier vóór 30 oktober 2019 online aanmelden.

De aanmeldingen worden getoetst op basis van de gestelde eisen. Indien meer dan drie bedrijven aan de gestelde eisen voldoen, vindt een loting plaats.

Na vaststelling van de definitieve lijst ontvangen alle geselecteerde bedrijven op 4 november gelijktijdig de offerteaanvraag met bijbehorende bijlagen. Bedrijven die niet geselecteerd zijn worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Eisen

De aanmeldingen worden door de gemeente getoetst op onderstaande eisen:

 • Eis 1 Ervaring in het vormgeven, publiceren, drukken en wekelijks verspreiden van de gemeentelijke informatiepagina's in een huis-aan-huis blad met een continue oplage voor een gemeente met minimaal 17.000 inwoners, uitgevoerd in de afgelopen 3 jaren.

Om aan een eis te voldoen, uploadt u per eis 1 referentieopdracht. Het is toegestaan één dezelfde referentieopdracht te gebruiken om te voldoen an meerdere eisen. Om te voldoen aan een eis mag u gebruik maken van ervaring/referenties van derden, indien u aantoont dat u deze derde partij ook daadwerkelijk tot uw beschikking hebt ten behoeve van het uitvoeren van deze opdracht.

Belangrijk

 • Bij elke referentieopdracht dient een vormvrije tevredenheidsverklaring te worden overlegd; In de referentieopdracht dient duidelijk het volgende omschreven te staan:

  • projectnaam;
  • financiële omvang;
  • start- en einddatum;
  • contactpersoon referentie opdracht.

 • Het is mogelijk dat de ingediende referenties door gemeente Ommen worden getoetst op juistheid.

Heeft u nog vragen

Over de inhoud van de aanbesteding zullen voorlopig geen verdere uitspraken gedaan worden. Heeft u vragen over deze vooraankondiging of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en), neem dan gerust contact op met Inkoop van gemeente Ommen via het volgende e-mailadres: bureau.inkoop@ommen.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.