Woonrijpmaken ds. Laurentiusstraat te Beerzerveld

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Woonrijpmaken ds. Laurentiusstraat te Beerzerveld'. Het werk wordt omschreven middels een RAW-bestek.

Het werk bestaat uit grondwerk, ca.2000m2 aanbrengen verharding en aanbrengen straatmeubilair. De planning is als volgt:

  • Begin maart offerteaanvraag
  • Begin april aanbestedingen en opdracht
  • Oplevering medio juni 2014

Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal drie openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met woensdag 26 februari online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven, begin maart 2014, gelijktijdig de offerteaanvraag toegestuurd. Bedrijven die niet geselecteerd zijn, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onderstaande geschiktheidseisen door ons beoordeeld.

1. In de laatste 3 jaar ervaring opgedaan hebben met het werken met een RAW bestek.
2. Ervaring met omgeving management woonrijpmaken.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen komen voor loting in aanmerking.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.