Veegauto (klein model)

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de levering van een veegauto (klein model) voor de Buitendienst.

De levering bestaat uit een zelfrijdende veegmachine voorzien van veegborstels met een laadvermogen van circa 4 m3.

Planning
De planning is als volgt:

  • 21 oktober tot en met 4 november 2015: aankondiging aanbesteding op de website van de gemeenten Hardenberg en Ommen en de Bestuursdienst.
  • Tot en met 9 november 2015: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
  • 10 november 2015: eventuele loting.
  • 10 november 2015: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 4 november 2015 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst, krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag, op 10 november 2015, gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet door middel van twee referenties aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan met leveringen van gelijke aard en omvang.
 
De referenties dienen minimaal uit de onderstaande onderdelen te bestaan:

  • een zelfrijdende veegmachine voorzien van veegborstels met een laadvermogen van circa 4 m3.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.