Sporthalinrichting

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor sporthalinrichting ten behoeve van multifunctioneel centrum Carrousel voor de gemeente Ommen. De nieuwe sporthal krijgt een afmeting van 24 x 44 x 7 meter en kan door middel van twee neerlaatbare scheidingswanden in drie gelijke delen worden verdeeld.

Aard en omvang van de opdracht:
Levering en installatie van een sporthalinrichting voor sportzalen.

De opdracht bestaat uit:

 • Ontwerp,
 • Levering,
 • Installatie

van een sportzaalinrichting 

Uitgangspunten:
a) Gunningscriterium op basis van beste / meeste kwaliteit voor het vastgestelde budget.
b) Het betreft een overheidsopdracht.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 11 juli 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en de gemeente Ommen.
 • 17 juli 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 17 juli 2018: eventuele loting.
 • 18 juli 2018: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 17 juli 2018 12.00 uur online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op/vanaf 18 juli 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden op onder andere op onderstaande geschiktheidseisen beoordeeld:

 • Geschiktheidseis 1
  Inschrijver dient ervaring te hebben met het samenwerken met een aannemer in een bouwteam of een andere projectorganisatie ten behoeve van het ontwerp van een sportzaal, met een omvang vergelijkbaar met deze onderhavige opdracht (afmeting tenminste 24 x 44 x 7 meter, opdrachtwaarde tenminste € 100.000 voor de inrichting.
 • Geschiktheidseis 2
  Ervaring met het leveren en installeren van sporthalinrichting bij minimaal twee opdrachtgevers gedurende de laatste drie jaar, met een omvang vergelijkbaar met deze onderhavige opdracht (afmeting tenminste 24 x 44 x 7 meter, opdrachtwaarde tenminste € 100.000 voor de inrichting. 

Daarnaast zijn in de aanbestedingsleidraad enkele andere geschiktheidseisen opgenomen. Zoals beschikken over voldoende financiële middelen, kwaliteitszorg, milieumanagementsysteem en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze worden na inschrijving opgevraagd/beoordeeld.

Belangrijk

 • Van geschiktheidseis 1 dient u een schriftelijk bewijs aan te leveren.
 • Referenties zijn niet ouder dan drie jaar, gerekend vanaf publicatiedatum van deze aanbesteding.
 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - projectnaam;
  - omschrijving geleverde diensten (tenminste de diensten die in de Opdracht zijn omschreven);
  - financiële omvang;
  - opleverdatum;
  - contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.

Vragen?
Met uw vragen over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden, of het uploaden van tevredenheidsverklaring(en) kunt u een e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.