Onafhankelijke advisering

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor onafhankelijke advisering in de gemeenten Hardenberg en Ommen.

De opdracht bestaat uit:

 • Het in beeld brengen van beperkingen die een inwoner ondervindt in zijn functioneren als gevolg van zijn beperkingen en belemmeringen, ten behoeve van vraagstukken op het gebied van de volgende wet en regelgeving:
  • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
  • Participatiewet (waaronder bijzondere bijstand)
  • Regeling GehandicaptenParkeerKaarten (GPK)
  • Leerlingenvervoer (LLV)
  • Leerplichtwet (LP)
  • Jeugdwet (JW)

 • Het stellen van indicaties en uitbrengen van adviezen op basis van bovengenoemde wet en regelgeving.

Planning
De planning is als volgt:

 • 5 tot en met 19 december 2016: aankondiging oproep op de websites van de gemeente Hardenberg, Ommen en de Bestuursdienst.
 • 20 en 21 december 2016: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid en eventuele loting.
 • 22 december 2016: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst  heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 19 december 2016 online aanmelden.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 22 december 2016 gelijktijdig toegestuurd.

De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.
De inschrijver moet door middel van twee referenties aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan met onafhankelijke advisering.

De referenties dienen minimaal uit onderstaand onderdeel, met bijbehorende geschiktheidseisen  te bestaan:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met minimaal 4 van onderstaande vraagstukken op het gebied van de volgende wet en regelgeving:
  • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
  • Participatiewet
  • Regeling GehandicaptenParkeerKaarten (GPK)
  • Leerlingenvervoer (LLV)
  • Leerplichtwet (LP)
  • Jeugdwet (JW )

aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 100.000.

Wij behouden ons het recht voor om eventueel contact op te nemen met de opgegeven referenten zonder u daarover te informeren.

Tevredenheidsverklaring
Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat deze ene referentie. Wel dient van de uitvoering van deze opdracht genoemd proces verbaal en tevredenheidsverklaring te worden overlegd.

Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.

U kunt het invulmodel (Word, 18,4 kB) met de gevraagde bewijsstukken (referenties en tevredenheidsverklaring) per e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.
Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.