Levering van verkeers- en straatnaamborden

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is een Europese aanbesteding gestart voor de levering van verkeers- en straatnaamborden.

De aanbesteding betreft het samenvoegen van eerdere losse opdrachten bij meerdere opdrachtgevers tot één raamovereenkomst voor de levering van verkeersborden.

Aanmelden
De Europese aanbesteding is op 2 juli 2018 gepubliceerd op TenderNed. De sluitingsdatum voor het aanmelden is op 26 september 2018 om 12.00 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze aanbesteding kunt u contact opnemen met bureau Inkoop via het e-mailadres bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.