Levering en onderhoud van twee vrachtwagens

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start voor de gemeenten Ommen en Hardenberg een Europese aanbesteding voor de levering en onderhoud van twee vrachtwagens. De aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed.

De opdracht betreft de gefaseerde levering en onderhoud van twee vrachtwagens voor de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. 

De termijn voor het indienen van een offerte sluit op 12 juni 2017. Dit kan digitaal via de website TenderNed.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.