Levering alkylaat brandstoffen voor klein materieel

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de levering van alkylaat brandstoffen voor klein materieel (onder andere kettingzagen en bladblazers).

De opdracht bestaat uit:

 • De levering van alkylaat brandstoffen voor klein materieel (zoals kettingzagen en bladblazers).
 • Huidig gebruik is gebaseerd op Stihl Motomix en Aspen 2- en 4-takt brandstoffen.

Uitgangspunten:

 • Gunningscriterium op basis van Beste Prijs Kwaliteit Verhouding.
 • Uitvoeringsperiode: 2018 tot en met 2021.

Planning
Planning onder voorbehoud:

 • 14 tot en met 28 maart 2018: vooraankondiging aanbesteding op de websites van de gemeenten Ommen en Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
 • 29 maart tot en met 3 april 2018: beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.
 • 4 april 2018: eventuele loting.
 • 6 april 2018: versturen aanbestedingsstukken.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeenten maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeenten hebben hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 28 maart 2018 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de aanbestedingsdocumenten op 6 april 2018 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen 3 jaar ervaring heeft opgedaan met alle onderstaande punten:

 • Geschiktheidseis 1
  Ervaring met het leveren van alkylaat brandstoffen, verpakt in eenheden van diverse volumes (200 liter vaten, 5 en 25 liter cans) ten behoeve van brandstof aangedreven machines en werktuigen met een minimale omvang van € 10.000.

Belangrijk

 • Van elke referentie dient u een tevredenheidsverklaring te overleggen.
 • In de tevredenheidsverklaring dient u duidelijk het volgende te omschrijven:
  - Projectnaam;
  - Financiële omvang;
  - Opleverdatum;
  - Contractvorm.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde geschiktheidseisen, wordt de aanmelding terzijde gelegd.
 • Wanneer één project voldoet aan alle geschiktheidseisen, dan volstaat één referentie.

Vragen?
Als u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal, dan kunt u deze per e-mail sturen naar bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.