leveren en vervangen verlichtingsarmaturen gemeente Ommen

De gemeente Ommen zal binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding starten voor het “leveren en vervangen van verlichtingsarmaturen in de gemeente Ommen”.

De levering bestaat uit zo’n 700 armaturen, waarmee de  verouderde armaturen worden vervangen. De aanbesteding vindt plaats op basis van een contract met BPKV-criteria.

Planning

 • 09-08-2017 t/m 23-08-2017 marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de websites van de gemeente Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg;
 • 24-08-2017 en 25-08-2017 beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid;
 • 28-08-2017 om 08:30 uur eventuele loting in het gemeentehuis te Ommen;
 • 28-08-2017 versturen aanbestedingsstukken;
 • 25-09-2017 indienen inschrijvingen (BPKV-criteria);
 • 02-10-2017 indienen inschrijvingen (Prijzen) en aansluitend bekendmaking inschrijvingen op basis van beste prijs-kwaliteit-verhouding;
 • 01-07-2018 uiterlijke oplevering werkzaamheden.


Aanmelden
Bij deze aanbesteding zullen op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Ommen maximaal vijf bedrijven in de installatie-sector in de gelegenheid worden gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met woensdag 23-08-2017 online aanmelden.

De aanmeldingen zullen eerst worden beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is zal deze plaatsvinden op 28-08-2017. Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle geselecteerde bedrijven, op 28-08-2017 gelijktijdig de offerteaanvraag toegestuurd krijgen. Bedrijven die niet geselecteerd zijn zullen daarover per email worden geïnformeerd.

Geschiktheidseisen

 • De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan heeft met het volgende punt: Ervaring met een onderhoudscontract openbare verlichting, vervangingswerkzaamheden inclusief leverantie, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever van een afgerond project, met een minimale omvang van € 60.000,=.
 • In het bijgevoegde excel-bestand dient u bovenstaande geschiktheidseisen in te vullen. Dit bestand in zowel .xls als .pdf-format aanleveren.
 • Indien een tevredenheidsverklaring niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen wordt uw melding terzijde gelegd.
 • Indien het excel-bestand niet is ingevuld, wordt uw aanmelding tevens terzijde gelegd.
 • Wij vragen u de tevredenheidsverklaringen en proces verbaal van oplevering te sturen aan: bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl  


Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen komen voor loting in aanmerking. Bedrijven die niet geselecteerd zijn zullen daarover per e-mail worden geïnformeerd.

TitelTypeGrootteDownload
Geschiktheidseisen.xlsx Excel12,40 KBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.