Inhuren hoogwerkers voor bomenonderhoud

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) start binnenkort een aanbestedingsprocedure voor het inhuren van hoogwerkers ten behoeve van bomenonderhoud.

De BOH beheert het openbaar gebied van de gemeente Ommen en de gemeente Hardenberg. Daarin staan circa 88.000 bomen, waarvan gemiddeld jaarlijks een zesde deel wordt gesnoeid.

Dit onderhoud wordt uitgevoerd met eigen personeel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende typen hoogwerkers, welke worden ingehuurd. De BOH wil voor deze opdracht een raamovereenkomst aangaan met één partij voor maximaal vier jaar.

Scope van de opdracht:
Het beschikbaar stellen van zelfrijdende hoogwerkers, geschikt voor uitvoering van bomenonderhoud (snoeiwerkzaamheden) langs openbare wegen, van diverse type en werkhoogte.

Periode: jaarlijks in hoofdzaak in de periode van 15 oktober tot 15 maart.

Uitgangspunten:

  • Gunningscriterium is beste prijs-kwaliteit-verhouding (BPKV).
  • Contractduur vast 2jaar met verlengingsoptie van 2 jaar.
  • Het plafondbedrag bedraagt € 204.000 over 4 jaar.

Planning
Planning onder voorbehoud:

  • Dinsdag 7 november 2017: vooraankondiging eigen website.
  • Dinsdag 21 november 2017: uiterste datum aanmelding gegadigden.
  • Woensdag 22 november 2017: beoordeling aanmeldingen.
  • Donderdag 23 november 2017: eventuele loting.
  • Donderdag 23 november 2017: verzenden offerte aanvraag aan alle deelnemers.
  • Donderdag 30 november 2017 (uiterlijk): verzenden eventuele nota van inlichtingen.
  • Donderdag 14 december 2017: indienen offertes.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de sector 'verhuur van hoogwerkers' in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De aanbestedende dienst heeft hiervoor inmiddels twee partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal drie openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met dinsdag 21 november 2017 online aanmelden. 

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de drie ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op donderdag 23 november 2017 in het gemeentehuis in Hardenberg of Ommen. 

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven op donderdag 23 november 2017 de offerte-aanvraag gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld  op onderstaande geschiktheidseis:

Geschiktheidseis 1
Gegadigde heeft de afgelopen  3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met de verhuur van hoogwerkers voor de uitvoering van bomenonderhoud waarvan de jaarlijkse contractwaarde van één  opdracht minimaal € 20.000 bedraagt.

De volgende gegevens dienen te worden vermeld:

Gegadigde dient dit aan te tonen met het aanleveren van een referentie (naam, adres en contactgegevens opdrachtgever), soort overeenkomst, aanvangsdatum en einddatum, opdrachtsom en een door de opdrachtgever ondertekende en gedateerde tevredenheidsverklaring.

Aanmeldingen die niet volledig zijn, of op één of meer van de gevraagde ervaringseisen onvoldoende scoren, worden terzijde gelegd.  

Vragen?
Indien u vragen heeft over bijvoorbeeld de wijze van aanmelden of uploaden van tevredenheidsverklaring(en) en/of proces(sen) verbaal, dan kunt u een e-mail sturen naar  bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.