Evenementenvoorziening Markt in Ommen

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het werk 'Evenementenvoorziening Markt in Ommen'.

Vanwege de grootte van het werk en de ligging binnen het centrumplan 'Vecht voor het Centrum' is er gekozen voor een gespecificeerde offerte aanvraag.

Het werk bestaat voornamelijk uit:

  • Opnemen elementen verharding (circa 120 m2);
  • Grondwerk (circa 250 m3);
  • Aanbrengen betonwerk, inclusief hoogwaardig afwerken  (circa 45 m3);
  • Aanbrengen staalwerk (circa 8000 kg);
  • Aanbrengen elektrische installaties (1 stuks).

De aanbesteding vindt plaats op basis van een offerteaanvraag waarbij de gunning geschied op basis van laagste prijs.

Planning
De planning is als volgt:

Van 5 tot en met 19 juni 2015:
Marktverkenning, aankondiging aanbesteding op de website van de gemeente Ommen.

Van 22 tot en met 24 juni 2015:
Beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid.

25 juni 2015:
Eventuele loting in het gemeentehuis te Ommen.

25 juni 2015:
Versturen aanbestedingsstukken.

16 juli 2015:
Aanbesteding.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente Ommen maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 19 juni 2015 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Inschrijvers die voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot, die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is, vindt deze plaats op 25 juni 2015.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag op 25 juni 2015 gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op onderstaande geschiktheidseisen.

De inschrijver moet aantonen dat hij in de afgelopen vijf jaar in hoofdaanneming ervaring heeft opgedaan heeft met alle onderstaande punten:

  • Ervaring met afwerking van beton op klasse B1 (CUR 100) niveau), aan te tonen met een tevredenheidsverklaring en/of een proces verbaal van opneming van de opdrachtgever van twee afgeronde projecten, met een minimale omvang van € 50.000;
  • Ervaring met onder architectuur ontworpen staalconstructies in combinatie met betonwerk, aan te tonen met een tevredenheidsverklaring en/of een proces-verbaal van opneming van de opdrachtgever van twee afgeronde projecten, met een minimale omvang van € 50.000;
  • Ervaring met leveren en aanbrengen van elektrische installaties aan te tonen met een tevredenheidsverklaring en/of een proces-verbaal van opneming van de opdrachtgever van één afgerond project, met een minimale omvang van € 10.000;

Tevredenheidsverklaring
U kunt door middel van het Excel-document (12,9 kB) invullen welke tevredenheidsverklaring op welk aspect betrekking heeft. U dient dit bestand aan te leveren in zowel .xls als.pdf formaat.

Indien een tevredenheidsverklaring/proces-verbaal van opneming niet of onvoldoende ingaat op de gevraagde ervaringseisen, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.

Indien het Excel-bestand niet is ingevuld in .xls formaat, wordt uw aanmelding terzijde gelegd.

U kunt de gevraagde bewijsstukken per e-mail sturen aan bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.