Energiemonitoringssystemen gemeentelijke gebouwen

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding Energiemonitoringssystemen  voor de gemeentelijke gebouwen in de gemeenten Ommen en Hardenberg.

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg wil beter inzicht hebben in het verbruik van gas, water en elektra in de gemeentelijke gebouwen. Om een actueel inzicht te krijgen en op de uitkomsten te kunnen sturen, is de aanschaf van een energiemonitoringssystemen noodzakelijk.

Aanmelden
Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met 10 december 2014 online aanmelden.

Vul bij uw aanmelding het digitale formulier volledig in. Voeg daarbij ook tweetal referenties toe, die voldoen aan de hieronder genoemde geschiktheidseisen.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag gelijktijdig op 11 december 2014 toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Geschiktheidseisen
De aanmeldingen worden beoordeeld op de volgende geschiktheidseisen:

  • Het energiemonitoringssysteem moet gegevens kunnen verzamelen en verwerken van onder andere slimme meters, gebouwbeheersystemen en mogelijk andere energie gerelateerde componenten.
  • Het aan te bieden energiemonitoringssysteem is een goed functionerend, beproefd en Nederlandstalig systeem, dat minimaal vijf jaar in gebruik is.

Inschrijvers die volgens ons voldoen aan deze geschiktheidseisen, komen voor loting in aanmerking.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.