Bouw Verenigingsgebouw SDG/de Tuinfluiter

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de bouw van een Verenigingsgebouw voor SDG/de Tuinfluiter op de hoek van de Strangeweg en de Haven West.

Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor uiterlijk 30 juli 2013 online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding.

Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven de offerteaanvraag gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet geselecteerd zijn, worden daarover per e-mail geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.