Aanleg rotonde Schurinkstraat-Chevalleraustraat en reconstructie Strangeweg

De gemeente Ommen start binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het UAV-GC EC contract (Enginering en Construct) voor de aanleg van de Rotonde Schurinkstraat-Chevalleraustraat en reconstructie Strangeweg te Ommen.

Meer informatie vindt u in het raadsbesluit (PDF).

Bij deze aanbesteding worden op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW-sector in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen? Dan kunt u zich hiervoor tot en met woensdag 18 september online aanmelden.

Procedure
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Na vaststelling van de definitieve lijst krijgen alle geselecteerde bedrijven begin oktober 2013 de offerteaanvraag gelijktijdig toegestuurd. Bedrijven die niet zijn geselecteerd, worden daarover per e-mail geïnformeerd.

Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.