Kabels en leidingen leggen

Wilt u binnenkort kabels of leidingen aanleggen? Dan heeft u een vergunning of instemmingsbesluit nodig.

 • Voor het aanleggen van kabels of leidingen boven de grond heeft u een omgevingsvergunning nodig. Die vraagt u aan via het omgevingsloket.

 • Voor het aanleggen van kabels of leidingen onder de grond heeft u een vergunning c.q. instemmingsbesluit nodig van de gemeente. Daarvoor doet u een schriftelijke aanvraag met de volgende informatie:

Wat moet u aanleveren:

 • Inleiding wat u precies van plan bent.
 • Op welke naam moet de vergunning c.q. instemming komen te staan. (nutsbedrijf, particulier, of bedrijf en de naam van contactpersoon)
 • Waar kan de vergunning (instemming) naar toe worden verzonden (mailadres)
 • Waar kan de factuur (leges) naar toe worden verzonden.
 • Een projectnummer voor het betreffende tracé (mag u zelf bedenken) dit is nodig voor goede afwikkeling van facturering.
 • Op welke locatie komt het tracé (straatnaam).
 • Waar en hoe diep u gaat graven.
 • Start- en einddatum van de werkzaamheden.
 • Welk soort kabel of leiding u aanlegt.
 • Eventuele vereiste omleiding voor verkeer.
 • Bijbehorende tekeningen met ingetekende tracé.
 • Aanvraag kan per mail naar: gemeente@ommen.nl, t.a.v.: Dhr. H. Kelder
 • Voor de kleinere kabel en leiding werkzaamheden tot 25 meter kan het graaf- meldingsformulier gemeente Ommen  aangeleverd worden. Hiervoor is geen vergunning of instemming noodzakelijk, maar kan met een graafmelding worden afgedaan. Dit kan per mail naar: gemeente@ommen.nl, t.a.v.: Dhr. H. Kelder.

Kosten

In de legesverordening ziet u wat een vergunning om leidingen of kabels te leggen kost. Daarnaast moet u ook de schade aan de bestrating en groenstroken vergoeden.

Meer weten over het aanleggen van kabels en leidingen?

Op de website van het Ondernemersplein vindt u meer informatie.