Bijstandsverlening zelfstandigen

De landelijke maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus hebben een grote impact op de Ommer samenleving. Zo ook op zelfstandige ondernemers uit de gemeente. Speciaal voor hen is er een tijdelijke overbruggingsregeling ingesteld. Deze regeling biedt zelfstandigen inkomensondersteuning voor het eerste levensonderhoud. Kijk hier voor meer informatie.

Heeft u tijdelijke financiële problemen en kunt u als ondernemer geen (extra) financiering krijgen bij uw bank? Het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) kan dan wellicht uitkomst bieden. 


Het Rbz voert regelingen voor financiële hulp aan zelfstandigen uit voor diverse gemeenten in de regio, waaronder ook Ommen. De belangrijkste regeling daarbij is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Via deze regeling kunt u als ondernemer een beroep doen op een krediet voor bedrijfskapitaal en/of een uitkering voor levensonderhoud.

Consulent
Als u denkt in aanmerking te komen voor deze regeling, kunt u contact opnemen met het Regionaal bureau zelfstandigen. Het Rbz is gevestigd in het Stadskantoor aan het Lübeckplein 2 in Zwolle. Samen met een consulent doorloopt u hierna de volgende stappen:

  • Intakegesprek
  • Controle of uw bedrijf binnen de kaders van de regeling vallen
  • Indienen aanvraag voor krediet en/of uitkering voor levensonderhoud

Inloopochtend in Hardenberg
Met vragen kunt u elke donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij het spreekuur van het Regionaal bureau zelfstandigen in het LOC aan de Parkweg 1 in Hardenberg. Een medewerker van het Rbz is dan aanwezig om u te informeren over mogelijke financiële hulp voor uw bedrijf.

Bedrijventeam

Wilt u ondersteuning? Neem contact op met het Bedrijventeam via het telefoonnummer 0523-788801, of ondernemen@ommen.nl.

Mijn bedrijvenloket

Met Mijn bedrijvenloket van de gemeente Ommen of uw persoonlijke Berichtenbox kunt u uw zaken digitaal regelen.