Doorbetaling Wmo-ondersteuning en jeugdhulp

De gemeente Ommen vindt het belangrijk dat inwoners die zorg of ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet krijgen, dit ook in coronatijd blijven krijgen. Daarom heeft de gemeente besloten om de aanbieders van Wmo-ondersteuning en jeugdhulp door te betalen. Ook als de zorg op dit moment op een andere manier of minder wordt gegeven. De gemeente begrijpt dat het vanwege de corona richtlijnen niet altijd mogelijk is om dat op de gebruikelijke manier te doen. Op deze manier neemt de gemeente financiële zorgen bij aanbieders weg, zodat de zorg en ondersteuning voor de inwoners gewoon door kan gaan. De gemeente volgt voor deze regeling de richtlijnen van het Rijk en de VNG.

Regeling omzetgarantie Wmo- en jeugdhulpaanbieders 

Wmo- en jeugdhulpaanbieders kunnen een aanvraag voor de doorbetaling indienen bij de gemeente via het aanmeldformulier omzetgarantie. De gemeente en RSJ heeft alle aanbieders hierover een mail gestuurd. U kunt tot 1 juli 2020 een aanvraag indienen.

De aanvraag van de regeling (via het aanmeldformulier omzetgarantie) kunt u mailen naar zorginkoop@hardenberg.nl.

Aanbieders die geen mail hebben ontvangen, of die hierover vragen hebben kunnen contact opnemen met de gemeente via zorginkoop@hardenberg.nl.

Als extra kosten gemaakt worden in het verlenen van zorg en ondersteuning door het volgen van de RIVM-richtlijnen, dan worden deze extra kosten door het Rijk vergoed. De wijze waarop het Rijk dit gaat doen wordt landelijk uitgewerkt. Zodra dit duidelijk is, dan wordt dat op deze pagina gepubliceerd. 

Meer informatie

Aanvullende informatie voor aanbieders met contract Jeugdhulp: 

Op deze website is meer relevante informatie over de financiële regelingen te vinden

Inwoners

Inwoners die zorg of ondersteuning krijgen vanuit de Wmo of Jeugdwet kunnen voor vragen terecht bij hun aanbieder.
Voor alle andere vragen over zorg en ondersteuning kan men terecht bij Samen Doen, door te bellen met 14 0529 of mailen met samendoenommen@ommen.nl