Veel gestelde vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over de opvang Oekraïense vluchtelingen. Onderstaand vindt u een overzicht van de veel gestelde vragen. Heeft u een vraag waarvan het antwoord niet op de website staat? Dan kunt u contact opnemen met ons. Dat kan via ommen4.0@ommen.nl. Op maandag tot en met vrijdag zijn we tussen 08.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 14 0529. 


Praktische zaken

Welke status heeft een Oekraïense vluchteling?
Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een bijzondere status. Dit betekent dat zij in Nederland mogen verblijven. 

Kunnen de Oekraïense kinderen naar school?
Eén van de grotere thema’s is het aanbieden van basis- en middelbaar onderwijs aan kinderen vanaf 5 jaar. Dit gebeurt in samenwerking met alle schoolbesturen uit Ommen voor het basisonderwijs, de Internationale Schakelklas (ISK) voor het middelbaar onderwijs en ouders van de Oekraïense kinderen. Het onderwijs wordt in Oekraïne anders aangeboden dan in Nederland. Het inpassen daarvan in het Nederlandse onderwijsregiem vraagt om zorgvuldigheid.

Vanaf 20 april wordt er basisonderwijs aangeboden in basisschool de Ichthus in Lemele aan kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. Dit gaat in goede samenwerking met de schoolbesturen en in het bijzonder cbs Ichthus.

Sinds 6 april biedt het Vechtdal College Ommen de kinderen vanaf 12 jaar diverse activiteiten aan op het gebied van sport, spel, koken, Nederlands en Engels.  Het ISK ondersteund het Vechtdal College en de gemeente bij het opzetten van een formele onderwijslijn.

Worden er activiteiten georganiseerd voor de vluchtelingen?
Door verschillende vrijwilligers waaronder serviceclubs en de kerkgenootschappen worden er activiteiten georganiseerd. Bovendien is in Lemele de werkgroep 'Lemele helpt Oekraïne' actief. Zij organiseren wekelijks diverse activiteiten waaronder taallessen en uitjes. Deze activiteiten zijn beschikbaar voor alle Oekraïense vluchtelingen. Neem voor meer informatie contact met hen op via lemelehelptoekraine@gmail.com. 

Voorkom mensenhandel en uitbuiting
Door de oorlog met Rusland vluchten veel Oekraïners weg uit hun land, opzoek naar veiligheid elders. Zij zijn kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Speciaal voor hen heeft CoMensha een flyer gemaakt met aandachtspunten voor vluchtelingen. De flyer is tot stand gekomen op initiatief van en in samenwerking met het Rode KruisFairWorkVluchtelingenwerk Nederland en La Strada International en is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens.

Vangt u signalen op over mensenhandel en/of uitbuiting?
Bel bij direct gevaar 112. Een vermoeden van dwang en uitbuiting kunt u telefonisch melden bij de plaatselijke politie via 0900 8844.


Werk & Inkomen

Krijgen Oekraïense vluchtelingen een financiële vergoeding?
Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen na registratie in een gemeente leefgeld uitgekeerd. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid. Indien een vluchteling een betaalde baan heeft, kan het zijn dat hij/zij niet langer leefgeld ontvangt. Dit is afhankelijk van het netto maandsalaris.

Mogen Oekraïners werken in Nederland?
Oekraïners mogen werken in Nederland, mits ze ingeschreven zijn bij een gemeente en beschikken over een BurgerServiceNummer (BSN). Ze zijn verplicht hier melding van te maken bij de gemeente, dit i.v.m. de hoogte van het leefgeld en het mogelijk betalen van huur op een opvanglocatie. Dit is afhankelijk van het netto maandsalaris.

Kunnen Oekraïners een bankrekening openen?
Bij de Rabobank kunnen derdelanders uit Oekraïne een bankrekening openen als ze een BSN hebben. Dit is mogelijk op een kantoor van de Rabobank. Voor de aanvraag is het onderstaande nodig:

 • BurgerServiceNummer (BSN)
 • Geldig of verlopen paspoort uit land van herkomst of,
 • Oekraïense verblijfsvergunning die geldig was op 24 februari 2022.

Kijk voor meer informatie (incl. vertaling in Oekraïens) op de site van de Rabobank.

Als één persoon uit het gezin werkt krijgen de andere leden dan nog leefgeld?
Indien u een betaalde baan heeft, kan het zijn dat u geen leefgeld meer ontvangt van de gemeente Ommen. Dit is afhankelijk van uw netto maandsalaris.

 • Verdient u minder dat €205? Dan ontvangt u leefgeld
 • Verdient u meer dan €205? Dan stopt het leefgeld van af de 1e dag van de volgende maand.

U moet bij de gemeente direct melden al u een betaalde baan heeft. Gezinsleden die geen betaalde baan hebben, ontvangen wel leefgeld. 

Regeling omwisseling Oekraïense bankbiljetten
Ontheemden uit Oekraïne in Nederland kunnen binnenkort Oekraïense hryvnia omwisselen in euro’s. Het kabinet stelt hiervoor een regeling op die op korte termijn in werking treedt. Het gaat om een eenmalige mogelijkheid voor maximaal 10.000 hryvnia (ongeveer € 310) per persoon. Bij de omwisseling worden geen transactiekosten in rekening gebracht. De regeling gaat in eerste instantie gelden voor drie maanden. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

Is kinderopvang mogelijk voor Oekraïense kinderen?
 Ja, de kinderen kunnen worden ingeschreven bij de kinderopvang. Kinderen van 0-4 jaar kunnen naar een kinderdagverblijf, kinderen van 4-12 jaar kunnen naar een buitenschoolse opvang. Voor kinderen van 2-4 jaar zijn er ook peutervoorzieningen. Ook kunnen kinderen worden opgevangen door een gastouder.

Aan kinderopvang zijn kosten verbonden. Wel zijn er enkele mogelijkheden om via de gemeente in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in deze kosten, namelijk:

 • Peuters kunnen een aantal uur per week peuteraanbod krijgen of voorschoolse educatie.
 • Daarnaast kan de gemeente een gezin een sociaal medische indicatie (SMI) toekennen, om daar waar nodig in de kosten van kinderopvang tegemoet te komen. De gemeente gaat over de toekenning hiervan.

Er wordt bekeken hoe de kinderopvang financieel meer toegankelijk gemaakt kan worden voor Oekraïense vluchtelingen die in Nederland gaan werken. Meer informatie hierover binnenkort op deze plek. De ouders hebben vrije keuze in welke opvanglocatie ze willen gebruiken.

 


Vervoer

Is het Oekraïense rijbewijs geldig in Nederland?
Oekraïners met een geldig rijbewijs dat is afgegeven in Oekraïne mogen 185 dagen rijden in Nederland. Daarna mogen zij alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland rijden.

Als iemand niet in het bezit is van een geldig rijbewijs dat is afgegeven in Oekraïne, dan moet diegene een theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR om in Nederland te mogen autorijden. In sommige gevallen kan het buitenlandse rijbewijs omgewisseld worden voor een Nederlands rijbewijs.
Meer informatie hierover is te vinden op de websites van de RDW en Rijksoverheid.

Kunnen Oekraïners reizen met het Openbaar Vervoer?
Een vluchteling uit de Oekraïne komt alleen voor vrij reizen in aanmerking wanneer hij/zij voor het eerst Nederland binnenkomt en naar een opvanglocatie moet. U kunt dus niet gratis van het openbaar vervoer gebruik maken om te reizen binnen Nederland of om naar de grens te reizen. Dit is enkel mogelijk tegen betaling.

De gemeente Ommen heeft wel een eigen dagelijkse vervoersdienst opgezet met taxicentrale Steen tussen de Imminkhoeve in Lemele en het centrum van Ommen. De tijden:

 • 10.00 uur – vertrek vanaf Imminkhoeve naar Ommen
 • 12.00 uur – vertrek van Ommen naar Imminkhoeve
 • 14.00 uur – vertrek vanaf Imminkhoeve naar Ommen
 • 16.00 uur – vertrek van Ommen naar Imminkhoeve

Biedt de gemeente korting aan Oekraïense vluchtelingen?
Vervoerskosten komen voor uw eigen rekening. De gemeente Ommen heeft wel een eigen vervoersdienst opgezet met taxicentrale Steen tussen de Imminkhoeve in Lemele en het centrum van Ommen.

Is er hulp beschikbaar voor Oekraïers die terug willen keren of verder reizen?
Ontheemden uit Oekraïne die willen terugkeren of verder reizen, kunnen daarbij hulp krijgen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) of de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

Voor Oekraïners die terug willen naar Oekraïne is op basis van maatwerk terugkeerondersteuning mogelijk. Ook is er ondersteuning beschikbaar voor ontheemden die willen doorreizen naar een ander land, bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting en advies, ondersteuning bij vervangende reisdocumenten dan wel vervoer. Ontheemden uit Oekraïne met een andere nationaliteit kunnen ook hulp krijgen als zij willen terugkeren naar het land van herkomst of een ander land waar hun toegang is gewaarborgd. Naast de basisvertrekondersteuning worden zij zo nodig geholpen een goede start te maken in het land van herkomst. Hiervoor is zogenaamde herintegratieondersteuning beschikbaar.


Zorg & welzijn

Is er aandacht voor zorg en welzijn van Oekraïense vluchtelingen?
Ja zeker. Er zijn wekelijks spreekuren van diverse professionals op de gemeentelijke opvanglocatie De Imminkhoeve in Lemele. O.a. door vluchtelingenwerk, huisartsen, Carinova en ambtenaren van Samen Doen. De spreekuren zijn ook toegankelijk voor vluchtelingen die elders in de gemeente bij gastgezinnen verblijven. Neem contact op met de opvanglocatie voor de actuele tijden. Dit kan via imminkhoeve@ommen.nl

Vergoeding zorgkosten aan Oekraïense vluchtelingen
Voor zorg (uit het basispakket) verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten vergoed. Vluchtelingen zonder betaalde baan kunnen voor medische zorg terecht bij artsen en ziekenhuizen. De overheid vergoedt de kosten voor de zorg. Dit gebeurd vanuit de ‘subsidieregeling medische noodzakelijke zorg voor onverzekerden’. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besloten.

Werkt de vluchteling in Nederland?  Dan vervalt deze wijze van vergoeding en moet hij of zij een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. 

Kijk voor meer informatie op de site van het CAK

Waar kan ik meer informatie vinden over zorg & gezondheid voor Oekraïense vluchtelingen?
Dat kan op de site van de Rijksoverheid. Hier vindt u informatie over zorg, vaccinatie, tolken en gezondheid van huisdieren. 

Nederlandse mensen kunnen een PGB aanvragen voor zorg, kunnen vluchtelingen dat ook?
Dit verschilt per situatie. Niet iedereen kan zomaar een pgb aanvragen. Eerst moet worden gekeken of en zo ja, welke zorg er nodig is. En dan moet er onderbouwd worden waarom een pgb nodig is in plaats van zorg in natura. Daarnaast moet iemand in staat zijn het pgb te beheren en verantwoord om kunnen gaan met de zorg die ze inkopen. Een pgb is dus geen een extra inkomstenbron, maar moet echt voor zorg worden ingezet.


Opvanglocatie Imminkhoeve in Lemele

Vanaf 11 maart 2022 wordt zorghotel De Imminkhoeve in Lemele gebruikt als opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente Ommen organiseert deze tijdelijke opvang tot in ieder geval eind 2022, met de optie om dit nog enkele maanden te verlenen. Er is geen concrete datum omdat dit afhankelijk is van diverse factoren waaronder de situatie in Oekraïne en de behoefte van de vluchtelingen.


Particuliere opvang vluchtelingen

Wilt u mensen uit Oekraïne thuis opvangen en hen een veilige en prettige omgeving bieden hier in Nederland? Mogelijk heeft u vragen over hoe een en ander in zijn werk gaat. In de handreiking 'Particuliere Opvang Oekraïners' vindt u informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar u op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

Via onderstaande link vindt u veel gestelde vragen rondom de gastgezinnen voor Oekraïense vluchtelingen.


Hulp aanbieden

Met wie kan ik contact opnemen als ik wil helpen?

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger of wilt u bijvoorbeeld samen met een vereniging een activiteit organiseren voor de vluchtelingen? U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar ommen4.0@ommen.nl.

Op het moment dat wij uw hulp kunnen inzetten, nemen wij contact met u op. 

Ook kunt u zich melden bij de werkgroep ‘Lemele helpt Oekraïne’, deze groep zet zich volledig in voor de (crisis-)noodopvang in Lemele. Dat kan via lemelehelptoekraine@gmail.com. Als u zich al bij de gemeente heeft aangemeld, zullen wij uw gegevens aan hen doorgeven.

Kan ik goederen of spullen doneren?

Wilt u goederen of kleding doneren voor Oekraïense vluchtelingen? Vluchtelingenwerk Nederland houdt bij waar behoefte aan is. En waar inzameling plaatsvindt. Kijk op de site van Vluchtelingenwerk voor meer informatie.

Op dit moment zijn er geen goederen of kleding nodig voor de opvang van vluchtelingen in de gemeente Ommen. Mocht dit wel nodig zijn dan zullen wij hiervoor een oproep doen via onze communicatiekanalen. De laatste informatie is te vinden op onze website www.ommen.nl. 

Waar kan ik terecht als ik geld wil doneren?
U kunt geld doneren via de Landelijke Organisaties:


Overige vragen over de oorlog in Oekraïne

Waar kan ik meer informatie vinden?

Algemene informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over bijvoorbeeld standpunten van het kabinet, Kamerstukken en veel gestelde vragen staan op de site van de Rijksoverheid.

Moet ik jodiumtabletten in huis halen of preventief slikken?
De vraag naar jodiumtabletten groeit in Nederland. Ook in onze regio. Dit komt door de situatie in Oekraïne. Mensen zijn bezorgd door de berichten over innames van kerncentrales door het Russische leger en de dreiging van de inzet van kernwapens.

De oorlog in Oekraïne geeft geen reden om jodiumtabletten in huis te halen. Dit laat het ministerie van VWS weten. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Mocht er sprake zijn van een nucleair incident in Rusland, dan onderzoekt (en communiceert) het ministerie van VWS en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) welke maatregelen we moeten nemen. In Europa, ook in Nederland, is er een uitgebreid meetnet om eventuele verhogingen van radioactiviteit in de lucht te kunnen oppikken. Het RIVM houdt de situatie goed in de gaten.

Waar bevinden zich schuilkelders in onze regio?

In Nederland zijn er geen openbare schuilkelders meer. Volgens deskundigen is de kans klein dat we (nucleaire) schuilkelders nodig hebben.

Hoe kan ik me voorbereiden op een crisis?

De Nederlandse overheid biedt allerlei informatie over hoe je je kunt voorbereiden op een crisis. Die algemene tips en adviezen gelden ook nu. Er gelden geen extra adviezen vanwege de situatie in Oekraïne. Kijk voor meer informatie op de website crisis.nl.


Contact

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

U vindt meer informatie op de site van de Rijkoverheid en op www.ommen.nl/oekraine. Beide pagina's worden regelmatig bijgewerkt.

Ik wil contact met de gemeente. Hoe kan ik die bereiken?
Wilt u hulp aanbieden? Heeft u vragen? Of wilt u contact met de gemeente over de situatie in Oekraïne? Neem dan contact met ons op via ommen4.0@ommen.nl. De gemeente is van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 14 0529.