Particuliere opvang vluchtelingen

Wilt u mensen uit Oekraïne thuis opvangen en hen een veilige en prettige omgeving bieden hier in Nederland? Mogelijk heeft u vragen over hoe een en ander in zijn werk gaat. In de handreiking 'Particuliere Opvang Oekraïners' vindt u informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar u op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

De handreiking is opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB. Deze laatste vier partijen vormen samen met NLvoorelkaar een Consortium. De Rijksoverheid werkt op landelijk niveau samen met het Consortium om de opvang door particulieren te begeleiden.


Algemeen

Mag ik thuis vluchtelingen opvangen?
U mag Oekraïense vluchtelingen thuis opvangen zolang deze mensen verblijven in uw eigen woning. Of een plek die geschikt is voor tijdelijke bewoning zoals een vakantiehuis of bed & breakfast. Een plek waar mensen logeren moet altijd voldoen aan de bouwregelgeving. Dat heeft onder andere te maken met de (brand)veiligheid.

U mag geen mensen laten logeren in een schuur of bedrijfspand. Ook mag u geen caravan/chalet/unit bij uw woning plaatsen. Hiervoor is altijd een vergunning of toestemming van de gemeente nodig. Dat is omdat het opvangen van (groepen) vluchtelingen gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de buren en aspecten zoals veiligheid en aansprakelijkheid.

Hoe word ik een gastgezin?
Gasthuishoudens kunnen zich aanmelden bij de organisatie TakeCareBnB U wordt gebeld voor een screeningsgesprek. TakeCarBnB ïnformeert u of u in beginsel geschikt bent. Vervolgens wordt u gevraagd een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen. Lees meer in de handreiking 'Particuliere Opvang Oekraïners'.

Moet ik ergens doorgeven dat ik vluchtelingen opvang?
De gemeente wil graag weten waar en hoeveel Oekraïense vluchtelingen bij particulieren of bij organisaties verblijven. Dit kunt u doen via ommen4.0@ommen.nl.

Vermeld daarbij

 • Uw contactgegevens (o.a. telefoonnummer & e-mailadres)
 • Adres van de opvanglocatie
 • Aantal personen
 • En van deze personen de volgende gegevens:
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Nationaliteit
  • Aankomstdatum

 • Als u meerdere personen opvangt zou u dan ook willen aangeven of het om een gezin gaat of alleenstaanden.

Bovenstaande gegevens worden ook doorgegeven aan de publieksdienst (burgerzaken), zij zullen dan een brief/uitnodiging sturen voor inschrijving in de basisregistratie personen (BRP).

Ik wil mijn vakantiewoning aanbieden. Hoe gaat dat?
Op dit moment is de eerste (crisis-)noodopvang geregeld bij De Imminkhoeve in Lemele. Dit lijkt vooralsnog voldoende. U kunt uw vakantiewoning wel alvast bij ons doorgeven. Geef daarbij een korte omschrijving van de opvangplek door, net als het aantal personen dat er terecht kan en het adres. We nemen u aanbod dan op in onze portefeuille en zullen contact met u opnemen als we er gebruik van willen maken.

Ik vang thuis vluchtelingen op, maar het gaat niet langer. Wat kan ik doen?
Met het vrijwillige opnemen van vluchtelingen ligt de opvang en verantwoordelijkheid voor zorg en opvang  in eerst instantie bij u.  Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn dat het niet langer kan of gaat. Dit betekent dan dat voor deze mensen via de reguliere kanalen een nieuwe plek gezocht zal moeten worden. Neem in dat geval contact op met de gemeente Ommen via ommen4.0@ommen.nl

Worden er activiteiten georganiseerd voor vluchtelingen?
Binnen de gemeente zijn er diverse vrijwilligersgroepen actief, waaronder servicegroepen, kerkgemeenschappen en de werkgroep 'Lemele helpt Oekraïne'. Deze laatste groep organiseert diverse activiteiten zoals taallessen en wandelingen. Wil u hierover meer weten? Neem dan contact met hem op via lemelehelptoekraine@gmail.com. 


Financiën

Krijg ik een financiële vergoeding voor het thuis opvangen van vluchtelingen?
Vluchtelingen krijgen leefgeld voor het doen van boodschappen en persoonlijke uitgaven. Gastgezinnen zelf krijgen geen rechtstreekse vergoeding. Lees meer in de handreiking 'Particuliere Opvang Oekraïners'. Indien een vluchteling een betaalde baan heeft, kan het zijn dat hij/zij minder of geen leefgeld ontvangt. Dit is afhankelijk van het netto maandsalaris.

Heeft het gevolgen voor mijn uitkering als ik vluchtelingen uit Oekraïne opvang?
Het kan zijn als u een vluchteling (tijdelijk) in huis opneemt, dit dan van invloed is op uw eventuele uitkeringen, toeslagen of lokale heffingen. Hieronder is per uitkering, toeslag of heffing beschreven wat de gevolgen kunnen zijn. Lees meer in de handreiking 'Particuliere Opvang Oekraïners'.

Krijgen Oekraïense vluchtelingen een financiële vergoeding?
Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen na registratie in een gemeente leefgeld uitgekeerd. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid. Indien een vluchteling een betaalde baan heeft, kan het zijn dat hij/zij niet langer leefgeld ontvangt. Dit is afhankelijk van het netto maandsalaris.

Mogen Oekraïners werken in Nederland?
Oekraïners mogen werken in Nederland, mits ze ingeschreven zijn bij een gemeente en beschikken over een BurgerServiceNummer (BSN). Ze zijn verplicht hier melding van te maken bij de gemeente, dit i.v.m. de hoogte van het leefgeld. Dit is afhankelijk van het netto maandsalaris.

Vergoeding zorgkosten aan Oekraïense vluchtelingen
Voor zorg (uit het basispakket) verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten vergoed. Vluchtelingen zonder betaalde baan kunnen voor medische zorg terecht bij artsen en ziekenhuizen. De overheid vergoedt de kosten voor de zorg. Dit gebeurd vanuit de ‘subsidieregeling medische noodzakelijke zorg voor onverzekerden’. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besloten.

Werkt de vluchteling in Nederland?  Dan vervalt deze wijze van vergoeding en moet hij of zij een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. 

Kijk voor meer informatie op de site van het CAK


Tips opvangen vluchtelingen

Duizenden Nederlanders, waaronder Ommenaren, hebben zich aangemeld voor het opnemen van Oekraïnse vluchtelingen. Bij het in huis opnemen van vluchtelingen komt veel kijken.

 1. Doe het niet alleen. Samen houd u het langer vol. Denk aan familie, buren, vrienden.
 2. Maak alles bespreekbaar, maar pas op met cultuurverschillen in communicatie. Nederlanders zijn heel direct.
 3. Bied privacy.
 4. Uw gast(en) zullen veel op hun mobiel zitten om de situatie te volgen en contacten te onderhouden.
 5. Maak afspraken over huishoudelijke regels. Denk aan eten, opruimen, douchen.
 6. Wees tolerant. Uw gasten kunnen bang, boos, telerugesteld en moe zijn.
 7. Ga met uw gasten naar de dokter als dit nodig is.
 8. Houd rekening met kinderen. Maak bijvoorbeeld een dagprogramma (onderwijs, sport, ontspanning).
 9. Laat uw gasten gerust taken doen wanneer ze dit aanbieden. Dat voelt voor hen ook goed.

Meer informatie
Meer informatie over het thuis opvangen van Oekraïense vluchtelingen staat op de website van Stichting Vluchtelingenwerk Nederland.


Contact

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

U vindt meer informatie op de site van de Rijkoverheid en op www.ommen.nl/oekraine. Beide pagina's worden regelmatig bijgewerkt.

Ik wil contact met de gemeente. Hoe kan ik die bereiken?
Wilt u hulp aanbieden? Heeft u vragen? Of wilt u contact met de gemeente over de situatie in Oekraïne? Neem dan contact met ons op via ommen4.0@ommen.nl. De gemeente is van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 14 0529.