Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

vrijdag 08 maart 2019 16:49

Mee mogen beslissen is een belangrijk recht in onze democratie. Een recht dat je op woensdag 20 maart a.s. zelfs twee keer in de praktijk kunt brengen, want dan vinden zowel de Provinciale Statenverkiezingen als de Waterschapsverkiezingen plaats.

Verkiezingen
Na de provinciale statenverkiezingen gaan verschillende politieke partijen een college vormen in jouw provincie. Welke dat zijn, hangt onder meer af van de uitslag en dus ook van jouw stem. Het nieuw gevormde college bepaalt de komende jaren het beleid op gebieden als infrastructuur, openbaar vervoer, nieuwe banen, sport, milieu en cultuur. Ook kijkt het college of gemeenten en waterschappen hun werk wel goed doen. Provinciale staten van alle provincies stemmen ook voor de Eerste Kamer, die de regering controleert en nieuwe wetten aanneemt. Door te stemmen kun je daar invloed op uitoefenen. Laat je stem daarom niet verloren gaan.

Bij de waterschapsverkiezingen stem je voor het algemeen bestuur: dit is het parlement van het waterschap. De waterschappen gaan over het beheer en de controle van het water. Ze onderhouden onder meer dijken en sluizen, zuiveren het afvalwater, controleren de kwaliteit van ons zwemwater en doen aan natuurbeheer in en om het water. De waterschappen zorgen er dus voor dat wij droge voeten houden.

Stemmen
Op de dag van de verkiezingen – woensdag 20 maart – zijn de stemlokalen geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Het voor jou dichtstbijzijnde stemlokaal is te lezen op je stempas, op onze website en via waarismijnstembureau.nl. Let op: Op de kandidatenlijst staan de locaties verkeerd.

Als je gaat stemmen, neem dan de volgende documenten mee:

  • Je twee stempassen.
  • Een geldig identiteitsbewijs. 

Nog meer informatie over het stemmen - bijvoorbeeld hoe iemand anders namens jou kan stemmen - kun je vinden op onze verkiezingspagina of bij www.elkestemtelt.nl.

Voor de duidelijkheid: stemmen is geen plicht, maar een recht. Maak er gebruik van!

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.