Voortzetting Nieuw Beschut Werk voor mensen met arbeidsbeperking

vrijdag 16 november 2018 16:43

In samenwerking met Larcom heeft de gemeente Ommen een proef gedaan met Nieuw Beschut Werk. De resultaten van deze proef zijn positief. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen stelt de gemeenteraad dan ook voor op de ingeslagen weg verder te gaan.

Nieuw Beschut Werk is bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die niet bij een reguliere werkgever aan het werk komen. Dit komt vooral omdat deze mensen intensieve begeleiding nodig hebben.

Vanaf september 2016 heeft de gemeente Ommen in samenwerking met SW-bedrijf (sociale werkvoorziening) Larcom en de gemeente Hardenberg een succesvolle proef gedaan met Nieuw Beschut Werk. In de proef is ervaring opgedaan met de mate van begeleiding die nodig is, hoe de beoogde doelgroep het best geselecteerd kan worden en wat de kosten zijn.

Evaluatie proef
Tijdens de proef kwam een aantal belangrijke zaken naar voren die meegenomen dienen te worden bij het vervolg van Nieuw Beschut Werk in de gemeente Ommen. Zo was de herkomst van de deelnemers heel verschillend. Ze kwamen uit de sociale werkvoorziening, het praktijkonderwijs en de voormalige regeling 'wajong'.

Ook voor de toekomst zijn dit de doelgroepen waaruit deelnemers te selecteren zijn. Deze deelnemers zijn allemaal bij Larcom geplaatst om daar te werken onder begeleiding. Naast werkplekken bij Larcom blijkt ook behoefte aan andere werkplekken zodat meer maatwerk mogelijk is.

De kosten per deelnemer aan Nieuw Beschut Werk vergelijkbaar zijn met die van een uitkering. Ten opzichte van een uitkering is het voordeel van Nieuw Beschut Werk dat men financieel zelfstandig wordt en een bijdrage levert aan onze maatschappij. Het is de bedoeling dat de werknemers in Nieuw Beschut Werk een vaste aanstelling bij Larcom krijgen.

Begeleiding zonder indicatie
Volgens de wet is er om Nieuw Beschut Werk te kunnen doen een indicatie/keuring van het UWV nodig. Daarnaast kan volgens de wet het aantal mensen worden beperkt. Het college vindt het echter belangrijk om mensen met een arbeidsbeperking waar mogelijk aan het werk te helpen.

Daarom wil het college ruimer dan de wet aangeeft met Nieuw Beschut Werk omgaan: Alle mensen die kunnen werken en vanwege de noodzakelijke begeleiding niet bij een normale werkgever geplaatst kunnen worden, kunnen terecht bij Nieuw Beschut Werk, met of zonder indicatie.

Positief advies van Participatieraad
De participatieraad heeft een positief advies afgegeven over de voortzetting van Nieuw Beschut Werk in Ommen met daarbij enkele aanbevelingen. Deze aanbevelingen worden overgenomen.

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.