Houtoogst in boscomplex Arriërveld

dinsdag 06 november 2018 09:05

In boscomplex Arriërveld wordt vanaf november 2018 begonnen met de houtoogst. Op een aantal plekken krijgen bomen meer ruimte. Het dunnen van het bos is nodig om het bos gevarieerd, vitaal en aantrekkelijker te maken en te houden.

De paden in het bos blijven tijdens de houtoogst begaanbaar, maar kunnen tijdelijk minder toegankelijk zijn. Bij natte weersomstandigheden kunnen sommige paden minder goed te bewandelen zijn. Als de oogstwerkzaamheden zijn afgerond, worden de paden weer hersteld.

U kunt als inwoner en gebruiker van het bos tijdelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Doel van een houtoogst
Duurzame houtproductie is, naast natuur en recreatie, één van de functies van boscomplex Arriërveld. De houtoogstwerkzaamheden hebben als doel de combinatie van het oogsten van stamhout en de natuurlijke ontwikkeling van nieuwe bomen. Plekken in dit boscomplex worden gedund om de bomen meer groeiruimte en licht te geven, zodat ze zich beter kunnen ontwikkelen.

Naast de gedunde gedeelten van het bos zijn er ook enkele open plekken. In deze open plekken kunnen jonge bomen zich ontwikkelen en ontstaat variatie; gelaagdheid in het bos. Het kan zijn dat er te weinig jonge bomen ontstaan of jonge bomen van een ongewenste boomsoort, dan is aanplant noodzakelijk.

Na tientallen jaren is dunning van deze nieuwe generatie ook weer nodig. Dunningen blijven plaatsvinden en vormen zo een doorgaande cyclus. Door het dunnen en verjongen van het bos ontstaat een gefaseerde leeftijdsopbouw die aantrekkelijk is voor mens, plant en dier en minder kwetsbaar en flexibel is. Hierdoor kunnen ook toekomstige generaties kwaliteitshout blijven oogsten.

Flora en fauna
De bosbouwkundige medewerkers bepalen vooraf op zorgvuldige wijze welke bomen moeten verdwijnen. Daarbij wordt rekening gehouden met planten en dieren. Er wordt gewerkt volgens de Gedragscode Bosbeheer. Hierin staat dat boseigenaren voor de uitvoering van boswerkzaamheden een inventarisatie naar aanwezige planten en dieren moeten uitvoeren.

Dassenburchten, mierenhopen, roofvogelnesten of holtebomen worden vooraf in kaart gebracht zodat bij de uitvoering van de houtoogst afstand kan worden bewaard. Zorgvuldig werken blijft het uitgangspunt, het is echter niet altijd te voorkomen dat een dier wordt verontrust.

Oogstmachine
De houtoogst vindt op een grootschalige wijze plaats met een 'harvaster'. Deze machine werkt uiterst precies en kan de te verwijderen bomen afzagen, de takken van de boom verwijderen en op gewenste stamlengtes afkorten. Het stamhout wordt vervolgens op een uitrijwagen naar de bospaden gereden. Daar wordt het gestapeld en op een later tijdstip naar de houtzagerijen afgevoerd. Door de houtoogstmachine, de uitrijwagen en de vrachtwagens kunnen de bospaden en bermen beschadigd raken, zeker bij natte weers- en bodemomstandigheden.

Na afloop van alle werkzaamheden rondom de houtoogst worden de paden worden zo snel mogelijk hersteld. Dit herstel kan slechts plaatsvinden onder droge weersomstandigheden.

Achtergebleven tak- en tophout
De takken en de toppen van de bomen blijven in het bos achter en bieden nest- en schuilgelegenheid voor onder andere vogels. De takken en het tophout verteren langzaam en komen als voedingsstoffen voor de bosbodem weer beschikbaar.

De open plekken worden in het najaar 2019 geklepeld. Dit betekent dat het hout op deze open plekken machinaal wordt stuk geslagen en kan verteren. Het klepelen is noodzakelijk om de kieming van boomzaden te bevorderen en eventueel plantwerk, eveneens in najaar 2019, te vergemakkelijken.

Dode bomen
Dode bomen horen in een bos, maar mogen de veiligheid van bezoekers/gebruikers van het bos niet in gevaar brengen. Dode bomen in het midden van het bos en ver van de paden leveren geen gevaar op en zijn een rijke bron van leven voor planten en dieren en voor de natuur (ecologie) bijzonder waardevol.

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.