Subsidie 2019 aanvragen voor evenementen in Ommen

dinsdag 09 oktober 2018 14:34

Ook voor het jaar 2019 is er weer de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het organiseren van evenementen in de gemeente Ommen. Voor 2019 is, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, in totaal een budget beschikbaar van maximaal € 35.683,=.

In beginsel kan voor een evenement maximaal 3 maal achtereenvolgend een incidentele subsidie worden aangevraagd. Als een aanvrager aannemelijk kan maken dat zij, na drie maal achtereenvolgend een evenementensubsidie te hebben ontvangen, zonder subsidie over onvoldoende gelden (uit eigen middelen en uit middelen van derden) kan beschikken om de kosten van het evenement te kunnen dekken, kan een aanvraag voor een structurele subsidie worden ingediend.

Voor 2019 kan een aanvraag voor een incidentele of structurele subsidie tot uiterlijk 1 januari 2019 worden ingediend. De binnengekomen aanvragen worden getoetst aan de Beleidsregels Subsidieverlening Ommen 2013. Aanvragen die niet vóór 1 januari 2019 zijn ontvangen, kunnen op volgorde van binnenkomst en na toetsing aan de criteria alsnog voor subsidie in aanmerking komen als het beschikbare subsidiebudget nog niet volledig is besteed.

U kunt een aanvraagformulier:

  • ophalen bij de receptie in het gemeentehuis in Ommen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
  • downloaden via deze website
  • aanvragen bij mevrouw L. Boer van de afdeling Maatschappelijk Domein. Dit kan telefonisch (0523-289647) of via de mail (Lummy.Boer-Tigelaar@ommen-hardenberg.nl). Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.