Mantelzorgnetwerk Ommen

mantelzorgnetwerk

Ondersteuning voor mantelzorgers
Het Mantelzorgnetwerk Ommen wil mantelzorgers ondersteunen in de zorgtaak die zij vervullen voor iemand in hun naaste omgeving. Als mantelzorger kun je hier terecht met al je vragen. Het contact verloopt via de website, de email maar ook telefonisch. Het Mantelzorgnetwerk biedt informatie of kan met je op zoek gaan naar passende ondersteuning. Je treft een luisterend oor en jouw behoefte is het vertrekpunt in het zoeken naar concrete oplossingen voor je situatie.

Aangesloten organisaties
Bij het Mantelzorgnetwerk Ommen zijn organisaties aangesloten die iets kunnen betekenen in de ondersteuning van mantelzorgers. Deze organisaties hebben in hun werk oog en oor voor mantelzorgers, zijn flexibel in de samenwerking en bieden indien nodig maatwerkoplossingen. Ze staan open voor samenwerking met andere netwerkpartners om zo oplossingen voor mantelzorgers te creëren. Zij zijn bereid medeverantwoordelijkheid te dragen voor het Mantelzorgnetwerk.

Inzet van vrijwilligers
Het Mantelzorgnetwerk Ommen biedt podium voor het werven van mensen die zich vrijwillig in willen zetten voor iemand in hun omgeving. Zij kunnen immers de zorglast van mantelzorgers verlichten. Het mantelzorgnetwerk registreert en bemiddelt niet zelf maar verwijst door naar organisaties die hierin actief zijn.

Coördinator Mantelzorgnetwerk Ommen
De spil in het Mantelzorgnetwerk Ommen is de coördinator, Jeannette Donken.

“Als coördinator wil ik graag een verbindende rol spelen tussen mantelzorgers en organisaties die iets voor hen kunnen betekenen. Mantelzorgers kunnen bij mij terecht voor informatie, praktische tips en een luisterend oor. Ik hoop dat veel organisaties zich aansluiten bij het Mantelzorgnetwerk Ommen, zodat we met elkaar mantelzorgers kunnen helpen de zorg voor hun naasten vol te houden. Als Mantelzorgnetwerk bieden we mooie netwerkmomenten met als doel informatie te delen, elkaar te leren kennen en te inspireren. Hierdoor zullen we mantelzorgers beter gaan zien en hen ook beter kunnen ondersteunen en adviseren.”

Meer informatie kun je vinden op: www.mantelzorgnetwerkommen.nl 

Coördinator Mantelzorgnetwerk Ommen

coördinator, Jeannette Donken

De spil in het Mantelzorgnetwerk Ommen is de coördinator, Jeannette Donken.

“Als coördinator wil ik graag een verbindende rol spelen tussen mantelzorgers en organisaties die iets voor hen kunnen betekenen. Mantelzorgers kunnen bij mij terecht voor informatie, praktische tips en een luisterend oor. Ik hoop dat veel organisaties zich aansluiten bij het Mantelzorgnetwerk Ommen, zodat we met elkaar mantelzorgers kunnen helpen de zorg voor hun naasten vol te houden. Als Mantelzorgnetwerk bieden we mooie netwerkmomenten met als doel informatie te delen, elkaar te leren kennen en te inspireren. Hierdoor zullen we mantelzorgers beter gaan zien en hen ook beter kunnen ondersteunen en adviseren.”

Meer informatie kun je vinden op: www.mantelzorgnetwerkommen.nl 

Samen Doen

Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het Samen Doen-team.

Inloopuren

Het Samen Doen-team houdt inloopuren op verschillende locaties. Bekijk een overzicht met inloopuren.