Sociaal contracteren

De gemeente werkt met een raamovereenkomst voor het leveren van maatwerkvoorzieningen voor de Wmo. Hierbij staat de keuzevrijheid van de cliënt voorop.

De manier van werken is als volgt:

  • De medewerker van Samen Doen maakt met de cliënt een ondersteuningsplan.
  • In dit plan wordt vastgelegd waar de cliënt nu staat en welke resultaten met de ondersteuning moeten worden behaald.
  • Aan de te behalen resultaten wordt een budget gekoppeld.
  • Ook wordt afgesproken wanneer het resultaat behaald moet zijn, en/of wanneer een tussenevaluatie wordt gehouden.
  • De cliënt kan vervolgens kiezen bij welke organisatie hij of zij de ondersteuning wil inkopen.
  • Het resultaten gerelateerde budget gaat mee naar de zorgaanbieder.
  • De zorgaanbieder biedt alle zorg en ondersteuning die nodig is om tot een goed eindresultaat te komen.

Voor u als aanbieder betekent dit dat u op alle resultaatgebieden ondersteuning moet kunnen leveren. Dit kan ook door het inzetten van onderaannemers.

Jeugd

Voor het aanbieden van maatwerkvoorzieningen voor jeugd werkt de gemeente samen met de andere gemeenten in de regio IJsselland. Voor zorg in natura in 2015 zijn de contracten afgesloten in de regio. Het is nu niet mogelijk om hierbij aan te sluiten.

Raamwerkovereenkomst
Voor de raamovereenkomst kunt u bellen met:

Gert Luisman, telefoonnummer 0523 289 705
Orian Nijmeijer, telefoonnummer 0523 289 772

Let op: bijlage VI (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) wordt na downloaden niet direct getoond op uw scherm. U dient dit document eerst op te slaan op uw eigen computer.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.