Participatieraad Sociaal Domein

Website Participatieraad

De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad voor het college van B&W. Zij adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over beleid en beleidsuitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Participatiewet, Jeugdwet en WSW (Wet Sociale Werkvoorziening).

De taken van de raad sluiten aan op de thema's van het sociale domein: zorg, welzijn en wonen, werk en inkomen, jeugd en sociale cohesie en leefbaarheid.

De doelstelling van de Participatieraad op de thema's van het sociale domein is:

  • Het bevorderen van de zelfredzaamheid en de participatie van de ingezetenen van de gemeente Ommen.
  • Het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.

Bezoek voor actuele informatie de website van de Participatieraad. Hier vindt u ook informatie over vergaderingen, agenda's en notulen.

Naar de website van de Participatieraad Ommen

Ombudsfunctie

De Participatieraad is geen instantie waar u formeel bezwaar kunt maken tegen een beslissing van de gemeente. Wel kunt u uw mening kenbaar maken over het beleid dat de gemeente voert of wil gaan voeren, dan wel op de uitvoering daarvan. Als zodanig heeft de Raad ook een 'ombudsfunctie'.

De Participatieraad probeert dan met de gemeente te bezien of beleid en/of beleidsuitvoering verbetering behoeven. Dit op basis van 'veralgemenisering' van (individuele) dossiers, of daaraan gerelateerde procedures en processen. Individuele dossiers worden overigens niet behandeld.

Contact

Wilt u meer weten over de Participatieraad van de gemeente Ommen of iets met de Participatieraad delen of bespreken? U kunt contact opnemen met de Participatieraad via het e-mailadres info@participatieraadommen.nl.

Participatieraad Ommen
p/a Gemeente Ommen
Postbus 100
7730 AC  Ommen

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.