Mantelzorg

Als mantelzorger komt er veel op u af. Het kost tijd en energie om de zorg af te stemmen, praktische zaken te regelen en zelf in balans te blijven. De gemeente ondersteunt het werk van mantelzorgers.

Mantelzorgers bieden een naaste, die langdurig en intensieve zorg nodig heeft de zorg waarvoor anders professionele hulp nodig zou zijn. Voor een ander zorgen roept ook allerlei vragen, zorgen en problemen op. In de MantelzorgWijzer (PDF, 1 MB) vindt u praktische informatie waar u als mantelzorger mee te maken krijgt.

In de MantelzorgWijzer komen verschillende organisaties aan bod, die u antwoord kunnen geven op vragen over financiële en praktische zaken. Verder bevat de MantelzorgWijzer nuttige adressen, telefoonnummers en websites. Hiermee wordt u direct doorverwezen naar de juiste hulp en ondersteuning.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het Samen Doen team van Ommen via het telefoonnummer 14 0529.

Meer informatie

Voor meer informatie over Mantelzorg kunt u terecht bij één van de volgende organisaties:

Mantelzorg Adviesraad (MAR)
Telefoon: 0529 452 331 (voorzitter)
Telefoon: 0529 455 321 (secretaris)
E-mail: mar.ommen@live.nl

Carinova Steunpunt Mantelzorg
Telefoon: 0900 86 62
E-mail: info@carinova.nl
Internet: www.carinova.nl/steunpunt-mantelzorg

Samen Doen

Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het Samen Doen-team.

Inloopuren

Het Samen Doen-team houdt inloopuren op verschillende locaties. Bekijk een overzicht met inloopuren.