Algemene voorzieningen Huishoudelijke hulp

Stofzuigen, ramen lappen, wassen, het schoonmaken van de badkamer. Soms heeft u door problemen hulp nodig bij uw huishouden. De meeste mensen regelen zelf ondersteuning. Vaak is een partner, huisgenoot, familie of buur die kan helpen. Als die er niet is, dan kunt u een beroep doen op de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp van de gemeente Ommen.

Bij de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp regelt u zelf uw hulp bij het huishouden. Dat doet u met één van de organisaties waar de gemeente afspraken mee heeft. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. U kiest zelf de organisatie die bij u past.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp?

U komt in aanmerking, als u:
een inwoner bent van de gemeente Ommen;
lichamelijke en/of psychische en/of psychosociale problemen heeft, waardoor u langdurig, in ieder geval langer dan zes weken, (een deel van) uw huishoudelijke klussen niet meer kunt doen;
geen Wlz indicatie heeft;
geen volwassen huisgenoten heeft die in staat zijn om het (volledige) huishouden te doen;
aan andere mensen kunt uitleggen welke huishoudelijke klussen moeten gebeuren.

Wat betaalt u voor de Huishoudelijke Hulp?
Als u gebruik gaat maken van de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp, betaalt u hiervoor maandelijks een eigen bijdrage. In 2020 is de eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand. U betaalt deze eigen bijdrage aan het CAK. U ontvangt van het CAK een brief met de eigen bijdrage die u moet betalen.

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties:
U bent getrouwd of heeft een partner. En minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt.
U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

Direct huishoudelijke hulp regelen?
Wilt u hulp bij het huishouden op deze manier regelen? Dan moet u het volgende doen: 

1. Kies uit de deelnemende organisaties de organisatie die bij u past.
2. Neem contact op met deze organisaties en geef aan dat u gebruik wilt maken van de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp.
3. De organisatie gaat met u in gesprek om te bepalen of u gebruik kunt maken van de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp.
4. Als u gebruik kunt maken van de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp, dan bepaalt u samen met de organisaties welke hulp bij het huishouden het best bij u past.

Deelnemende organisaties

De gemeente heeft met de volgende organisaties afspraken gemaakt over het aanbieden van de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp:

Allerzorg: 088 184 00 00
Beter Thuis Wonen: 0528 341 162
BiOns BV: 085 850 01 63
Carinova WMO Diensten B.V.: 0900 86 62 
De Nieuwe Zorg Thuis B.V.: 085 023 90 43
Helpgewoon: 06 101 036 94
Saxenburgh Groep: 0523 276 000
Stichting Alphatrots: 0566 600 293
Thuiszorg Matilda Nederland BV: 076 888 28 42
De Zorgzaak BV: 0528 341965

Samen Doen

Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het Samen Doen-team.

Inloopuren

Het Samen Doen-team houdt inloopuren op verschillende locaties. Bekijk een overzicht met inloopuren.