Geschiedenis F.E. Baron Mulertstichting

Frederik Eliza baron Mulert werd op 9 december 1858 in Ommen geboren en overleed op 26 februari 1933 te Loosduinen.

Frederik Mulert was een van de acht kinderen van Frederik Willem Nicolaas baron Mulert, die in Ommen als notaris, plaatsvervangend kantonrechter en als lid van de gemeenteraad zijn sporen wel verdiend had. Frederik heeft carrière gemaakt bij de Koninklijke Marine. De H.M. Torpedoboot 'Piet Hein' was de laatste boot waarop hij gediend heeft als commanderend officier. Hij heeft zijn huis aan de Zeesserweg vernoemd naar de 'Piet Hein'.

Baron Mulert was begaan met het welzijn van de mensen in Ommen. Zo stichtte hij een 'Koffiehuis van den Volksbond' om het alcoholmisbruik tegen te gaan. Het koffiehuis was gevestigd in het mooie pand Van Eerten op de hoek Kruisstraat – Brugstraat.

Nalatenschap Baron Mulert
Zijn betrokkenheid bij het welzijn van de mensen in de gemeente Ommen blijkt ook uit de zijn testament. Hierin had hij bepaald dat de gemeente Ommen universeel erfgenaam zou zijn. Deze bepaling was door de erflater als volgt omschreven:

'Uit mijne nalatenschap zullen allereerst worden voldaan alle schulden en lasten daarop drukkende en alle kosten daaraan verbonden ter zake de vereffening des boedels. Mijn landhuis ‘Piet Hein’ met tuin en het verder saldo mijner nalatenschap zullen moeten dienen tot stichting of ingebruikneming van een inrichting voor verpleging van zieken of zoo het kapitaal daarvoor niet geheel voldoende is, als bijdrage kunnen strekken te einde de daarstelling van zodanige inrichting te bevorderen. Zolang het kapitaal tot voormeld doeleinde niet geheel is benut, zal het als een bijzonder fonds van het algemeen belang moeten worden beheerd en belegd.'

Oprichting
In de vergadering van de Ommer gemeenteraad van 29 maart 1933 werd de erfstelling aanvaard. Vervolgens werd bij raadsbesluit van 15 juni 1933, nr. 554 de F.E. Baron Mulertstichting in het leven geroepen met als doel het landhuis ‘Piet Hein’ aan de Zeesserweg 5 te exploiteren voor verpleging van zieken en beheer van het kapitaal. Het landhuis heeft onder andere gediend als dagsanatorium, kraamcentrum, tijdelijke ambtswoning voor de burgemeester, bejaardenwerk, sociaal-cultureel werk en de sociaal-pedagogische dienst. Nu wordt het verhuurd als kantoorpand in de commerciële markt.

In 1996 zijn de statuten van de stichting gewijzigd, waarbij is bepaald dat het kapitaal besteed moet worden aan de gezondheidszorg en aanverwante terreinen ten behoeve van de inwoners van de gemeente Ommen en welke niet op een andere wijze gefinancierd kunnen worden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.