F.E. Baron Mulertstichting

De F.E. Baron Mulertstichting ondersteunt jaarlijks een incidenteel doel of project dat in het teken staat van de gezondheidszorg, het sociaal domein, of sport en cultuur in de gemeente Ommen. Organisaties kunnen een aanvraag voor een financiële ondersteuning doen.

Jaarlijks stelt de stichting een financiële bijdrage beschikbaar voor doelen of projecten van bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven. Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:

  • De activiteit moet passen binnen de doelstelling van de stichting.
  • De activiteit moet niet op een andere wijze kunnen worden gefinancierd.
  • De besteding is in de eerste plaats bestemd voor instellingen werkzaam binnen de gemeente Ommen en in de tweede plaats voor instellingen (mede) werkzaam voor inwoners uit de gemeente Ommen.

Bekijk de volledige toetsingscriteria

Over de stichting
De F.E. Baron Mulertstichting is gevestigd in Ommen en richt zich in de eerste plaats op instellingen uit de gemeente Ommen. Ook stelt de stichting geld beschikbaar aan organisaties die werken ten behoeve van inwoners van de gemeente Ommen.

Aanvragen

Wilt u dit jaar in aanmerking komen voor een bijdrage voor een incidentele activiteit of project in 2020? Dan kunt u voor 1 mei 2020 een schriftelijk verzoek indienen bij: 

F.E. Baron Mulertstichting
t.a.v. Jaike Prins
Postbus 100
7730 AC Ommen

Bij uw verzoek dient u de volgende informatie mee te sturen:

Een begroting (raming inkomsten/uitgaven).
Een duidelijke omschrijving van de activiteit of project.
Een omschrijving van de te bereiken doelgroep.
E-mailadres of telefoonnummer van uw contactpersoon.

Aanvragen die na 30 april 2020 worden ontvangen of die niet volledig zijn, worden niet in behandeling genomen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het e-mailadres bms@ommen.nl.

Over de F.E. Baron Mulertstichting

Frederik Eliza baron Mulert werd op 9 december 1858 in Ommen geboren. Hij was begaan met het welzijn van de mensen in Ommen. Zijn betrokkenheid bij het welzijn van de mensen in de gemeente Ommen blijkt ook uit de zijn testament. Hierin had hij bepaald dat de gemeente Ommen universeel erfgenaam zou zijn.

Lees meer over de geschiedenis

Sinds 1996 wordt het kapitaal besteed aan de gezondheidszorg. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

  • de heer J.M. Vroomen, burgemeester van Ommen (voorzitter)
  • de heer G.J.P. Marsman, raadslid
  • de heer A. Vroon, voorzitter van de Participatieraad Sociaal Domein

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.