Bijstandsuitkering aanvragen

Als u geen of onvoldoende inkomsten heeft om van te leven, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. De regels om hiervoor in aanmerking te komen, liggen vast in de Participatiewet. 

Voordat u een bijstandsuitkering aanvraagt kunt u met een makkelijke bijstandscheck erachter komen of u mogelijk in aanmerking komt. Aan het einde van de vragenlijst wordt u vanzelf doorverwezen naar werk.nl van het UWV om de aanvraag te doen.

Doe de bijstandscheck (met DigiD)
Doe de bijstandscheck (zonder DigiD)

Aanvullende informatie

Op grond van de Participatiewet mag en moet een gemeente ervan uit gaan dat u er alles aan doet om in uw eigen onderhoud te voorzien. Dit betekent onder meer dat u als werkzoekenden ook werk moet accepteren dat niet altijd past bij uw opleiding en ervaring. 

Als u niet in uw eigen onderhoud kunt voorzien, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. De hoogte van een bijstandsuitkering is onder andere afhankelijk van uw:

leeftijd en leefsituatie
inkomen en vermogen

Uitgebreide informatie over algemene en bijzondere bijstand kunt u lezen op de website https://www.antwoordop.nl/bijstand

Afhandeling van uw aanvraag

Voordat uw aanvraag door de gemeente kan worden goedgekeurd, moet u alle benodigde gegevens en bewijzen hebben ingeleverd. Als u alle bewijsstukken gelijk digitaal aanlevert met de aanvraag zal uw aanvraag sneller worden afgehandeld. Een consulent van de gemeente Ommen neemt nadat u de aanvraag heeft ingediend telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. De gemeente neemt in de meeste gevallen binnen acht weken een beslissing over uw aanvraag. Dit besluit ontvangt u per brief. In een aantal gevallen kan deze beslistermijn eenmalig worden verlengd. Ook hiervan krijgt u vooraf een bericht. 

Voorschot

Tot er definitief een besluit is genomen op de toekenning van uw bijstandsuitkering, ontvangt u iedere vier weken een voorschot. Dit is minimaal 90 procent van de bijstandsuitkering die u waarschijnlijk kunt krijgen. 

U moet dan wel alle gevraagde gegevens hebben ingeleverd en voldoende meewerken aan het onderzoek van de gemeente. En het moet duidelijk zijn dat u in aanmerking komt voor bijstand. Vraag vooraf meer informatie over het voorschot op bij de gemeente. 

Rechten en plichten

Als u een bijstandsuitkering gaat ontvangen, heeft u ook een aantal plichten. Eén van de verplichtingen is het verstrekken van informatie die van belang is om het recht op uitkering te kunnen bepalen. Dit is vastgelegd in de Participatiewet. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over uw persoonlijke situatie, uw inkomen, uw vermogen, het vermogen van uw partner, en minderjarige kinderen.  

Wanneer de gemeente u formulieren stuurt, moet u deze correct invullen en met de gevraagde bewijsstukken op tijd inleveren. Weet u niet zeker of u iets moet melden? Neem dan altijd contact op met de gemeente.

Bezwaar maken
Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld vanwege de vastgestelde begindatum, of de hoogte van uw bijstand. In dat geval kunt u bij de gemeente bezwaar indienen. 

Bezwaar maken

U heeft zes weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. Dit kan online. U kunt ook bezwaar maken als de gemeente uw bijstandsuitkering beëindigt of verlaagt.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.