Werkwijze

Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Dan kunt u contact opnemen met ons Samen Doen-team. U krijgt een contactpersoon. Met deze persoon bespreekt u uw situatie. We helpen u om een oplossing te zoeken.

Het is goed mogelijk dat de medewerker van het Samen Doen-team u direct al adviezen kan geven, waarmee u aan de slag kunt. Is er meer nodig, dan volgt er een gesprek bij u thuis of op een andere plek waar u dat prettig vindt. U kunt zich voorbereiden op dit gesprek door zelf een plan te maken. Dit is uw persoonlijk (gezins-)plan.

Tijdens het gesprek bespreken we samen wat er speelt en waar u behoefte aan hebt. Uitgangspunt is dat wat u nog wel kunt. Ook bespreken we wat familie, vrienden en/of buren of vrijwilligers kunnen betekenen.

Lukt dit niet of is er daarnaast nog andere ondersteuning nodig? Dan bekijken we samen met u wat mogelijk is. We vragen u ook of u andere hulp krijgt. En of één van uw gezinsleden hulp heeft. Misschien dat alle hulp gelijktijdig kan worden opgepakt. Als dat nodig is, maken we een afspraak voor een tweede of een derde gesprek.

Ondersteuning bij het gesprek

U kunt altijd iemand vragen om naast u bij het gesprek aanwezig te zijn. Dit kan een familielid zijn of iemand anders. Met hem of haar kunt u vooraf bespreken wat u precies in het gesprek wilt zeggen of vragen.

Heeft u hier niemand voor? Dan kunt u om onafhankelijke cliëntondersteuning vragen. Zo'n cliëntondersteuner kan u begeleiden tijdens het gesprek. En uw belang tijdens het gesprek vertegenwoordigen.

Mantelzorger is er bij

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een partner, familielid, vriend of kennis die hulp nodig heeft, een beperking heeft of langdurig ziek is. Is er een mantelzorger die nu een deel van de hulp op zich neemt? Dan willen we graag dat hij/zij bij het gesprek aanwezig is. Zo kunnen we de hulp door mantelzorgers goed afstemmen op de hulp door deskundigen. Ook letten we er op dat de mantelzorger genoeg ondersteuning krijgt. We willen voorkomen dat de mantelzorger overbelast raakt.

Na het gesprek

Na het gesprek gaat u zelf aan de slag. Of krijgt u ondersteuning van uw omgeving of van het Samen Doen-team. Een combinatie is ook mogelijk. Welke ondersteuning dat is, is vooraf niet te zeggen. We bieden oplossingen die passen bij uw persoonlijke (gezins)situatie. U ontvangt van het gesprek een gespreksverslag. Hierin staat een korte weergave van het gesprek en de afspraken en acties die we samen hebben gemaakt.

Uw aanvraag van de hulp

Als professionele ondersteuning onderdeel is van uw persoonlijk plan, dan kiest u welke organisatie deze ondersteuning gaat bieden. Bij voorkeur is dat een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. In een zorgplan maakt u samen met deze organisatie afspraken over hoe de zorg wordt ingezet. U kunt ook kiezen voor een PGB, het persoonsgebonden budget. Hiervoor stelt u zelf een budgetplan op.

Uw persoonlijk plan, het gespreksverslag en eventueel het budgetplan is de basis voor de aanvraag van de hulp bij de gemeente. Na deze aanvraag ontvangt u per post het besluit van de gemeente. Hierin staat of u wel of niet de aangevraagde hulp krijgt. Als wij de hulp toewijzen, kunt u contact opnemen met de organisatie die u hebt gekozen voor uw ondersteuning.

Eindgesprek

Is de ondersteuning aan u of uw gezin/huishouden bijna afgerond? Dan volgt er een eindgesprek. Zes tot acht weken voor het aflopen van uw ondersteuning, neemt u contact op met het Samen Doen-team voor het maken van een afspraak.

Tijdens het eindgesprek bespreken we samen wat het resultaat is. Degene die de ondersteuning heeft geboden, is hierbij aanwezig zijn. Er wordt gekeken naar de resultaten in het plan. Samen kijken we of de ondersteuning voldoende is. Ook kijken we of de ondersteuning moet worden voortgezet of aangepast.

Zo neemt u contact met ons op:

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.