Samen Doen

Over Samen Doen

Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u terecht bij Samen Doen. Bijvoorbeeld met vragen over uzelf of iemand waar u voor zorgt.

Meer informatie

Eigen Bijdrage Wmo

Vanaf 2019 is de eigen bijdrage verandert voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Meer informatie

Uw persoonlijk plan

Meer informatie over uw persoonlijk plan. U kunt uw persoonlijk plan opsturen en het met de medewerker van Samen Doen bespreken.

Meer informatie

Werk en inkomen

In het onderdeel werk en inkomen leest u meer informatie over onder meer bijstand, zorgverzekering, werk zoeken en geldzaken.

Meer informatie

Stel uw vraag

U kunt een melding maken als u bijvoorbeeld ondersteuning of hulp nodig heeft voor uw kinderen, uw huishouding, een woningaanpassingen of vervoer.

Meer informatie

Onderwijs en kinderopvang

Meer informatie over onder meer leerplicht, leerlingenvervoer, toezicht en handhaving en een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Meer informatie