Samen Doen

Over Samen Doen

Voor vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg kunt u terecht bij Samen Doen. Bijvoorbeeld met vragen over uzelf of iemand waar u voor zorgt.

Meer informatie

Contact met Samen Doen

U vindt Samen Doen bij u in de buurt. U kunt telefonisch, of per e-mail een afspraak maken met Samen Doen bij u thuis of bij Samen Doen.

Meer informatie

Eigen Bijdrage Wmo

Vanaf 2019 is de eigen bijdrage verandert voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Meer informatie

Inloopuren

De Samen Doen teams houden regelmatig inloopuur in hun gebied. Bekijk een overzicht met de locaties waarin ze plaatsvinden.

Meer informatie

Werk en inkomen

In het onderdeel werk en inkomen leest u meer informatie over onder meer bijstand, zorgverzekering, werk zoeken en geldzaken.

Meer informatie

Maak een melding

U kunt een melding maken als u bijvoorbeeld ondersteuning of hulp nodig heeft voor uw kinderen, uw huishouding, een woningaanpassingen of vervoer.

Meer informatie

Onderwijs en kinderopvang

Meer informatie over onder meer leerplicht, leerlingenvervoer, toezicht en handhaving en een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Meer informatie