Voorschoolse vorming en educatie

Voor de periode voordat een kind leerplichtig is, kan een kinderdagopvang of peuteropvang een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het jonge kind.

Veel van de aanbieders van kinderdagopvang schenken gericht aandacht aan de ontwikkeling van het jonge kind in de voorschoolse periode. Dat gebeurt onder andere door het volgen van de ontwikkeling en een ontwikkelingsgericht aanbod.

Soorten opvang

Ontwikkeling tijdens de voorschoolse periode kan gebeuren op een kinder- of peuteropvang. Kinderdagopvang biedt ouders de mogelijkheid werk en zorg te combineren.

Peuteropvang richt zich specifiek op kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar, gedurende een beperkt aantal dagdelen per week. Peuteropvang kan deel uitmaken van kinderdagopvang of daarmee worden gecombineerd.

Kinderdagopvangtoeslag

Werkende ouders kunnen gebruik maken van peuteropvang met gebruik van kinderopvangtoeslag. Op de website van de Rijksoverheid leest u wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Wanneer één van beide ouders niet werkt, of als er sprake is van een eenoudergezin zonder werkende ouder, kan het zo zijn dat u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. In dat geval komt u mogelijk in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats in de peuteropvang voor maximaal 2 dagdelen (verschillende dagen) van 2,5 uur. Informeer naar de mogelijkheden bij de voorschoolse voorziening van uw keuze.

Kinderopvang wordt in de gemeente Ommen aangeboden door:

Voorschoolse educatie

Aanbieders van voorschoolse  educatie bieden een extra aanbod aan als uw kind een extra steuntje in de rug kan gebruiken bij de (taal)ontwikkeling. Spelenderwijs kan uw kind tussen de andere kinderen aan dit aanbod deelnemen.

De verwijzing voor dit aanbod verloopt via de jeugdarts van het consultatiebureau.

De meeste hierboven genoemd instellingen bieden naast peuteropvang ook voorschoolse educatie voor kinderen met een indicatie van de jeugdarts van het consultatiebureau.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.