Register kinderopvang

Als u een nieuw kindercentrum of gastouderbureau wilt openen of als gastouder kinderen wilt opvangen moet u een verzoek indienen voor toestemming tot exploitatie en opname in het Landelijk Register kinderopvang. Alleen gebruikers van voorzieningen voor kinderopvang die zijn opgenomen in dit register komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is voor iedereen in te zien. In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinder- of gastouderopvang die in het LRK staat. Zie voor meer informatie de website www.belastingdienst.nl.

Opname in register kinderopvang
Op de website van de Rijksoverheid vindt u de formulieren die u moet gebruiken voor een verzoek tot tot toestemming exploitatie en opname in het LKR. Er zijn verschillende formulieren voor:

  • Gastouderopvang
  • Gastouderbureau
  • Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang *

* In geval van een combinatie van een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang moet u twee maal afzonderlijk blad 2 van dit formulier invullen.

Voor het aanvragen van toestemming tot exploitatie en registratie in het LRK worden leges in rekening gebracht. Voor het in behandeling nemen van aanvragen van exploitatie en registratie van een kinderdagverblijf, BSO, of gastouderbureau betaalt u € 641,20. De aanvraag van exploitatie en registratie gastouderopvang kost € 111,-. Een verhuizing betekent een nieuwe registratie en daarvoor betaalt u dus ook leges.

Gastouders kunnen een verzoek tot exploitatie en opname in het register alleen indienen via een gastouderbureau dat al in het register is opgenomen. Een verzoek tot exploitatie en registratie van gastouderopvang moet door het gastouderbureau worden ingediend in de gemeente waar de gastouderopvang daadwerkelijk plaats vindt.

Wijzigingen doorgeven
Houders van een voorziening voor kinderopvang die in het Landelijk Register zijn opgenomen zijn wettelijk verplicht wijzigingen in de geregistreerde gegevens bij de gemeente te melden. Voor wijzigingen zijn afzonderlijke formulieren te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Behandeling aanvraag
De GGD  IJsselland controleert of de opvang aan de wettelijke eisen voldoet en doet daarom onderzoek op de plaats waar de opvang plaats vindt of in geval van een gastouderbureau bij dat bureau.

Binnen tien weken na het indienen van de aanvraag mag u een besluit verwachten op uw verzoek tot exploitatie en registratie. Als dat besluit positief is, wordt u opgenomen in het landelijk register en komen gebruikers van deze kinderopvang in aanmerking voor een vergoeding voor kinderopvang van de belastingdienst..

Inspectie
Exploitatie van een kindercentrum, gastouderbureau of (nieuwe) gastouderopvang mag pas plaatsvinden nadat het College van Burgemeester en Wethouders een besluit heeft genomen over opname van de voorziening in het landelijk register.
De GGD controleert vervolgens periodiek of de voorziening aan de wettelijke eisen blijft voldoen. Voor het handhaven van de wettelijke kwaliteitseisen geldt gemeentelijk handhavingsbeleid.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.