Een samenleving waarin iedereen telt

"Een samenleving waarin iedereen telt. Waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden. Dat klinkt vanzelfsprekend. Maar voor een grote groep mensen gaat dat niet vanzelf. Er zijn fysieke drempels. Zoals een treinstation waar je niet in kunt met je rolstoel. Minstens zo confronterend zijn sociale drempels. Bijvoorbeeld dat mensen een begeleider aanspreken in plaats van de persoon met een beperking zelf.

Wij willen een samenleving waarin iedereen contact kan maken, zich kan verplaatsen en vanzelfsprekend kan participeren. Ook als je een fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperking hebt, een chronische ziekte of een psychische of psychiatrische aandoening. Dat vraagt wat van mensen, instanties en regelgeving."

Om dit te realiseren is het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: VN-verdrag) opgesteld en eind 2016 door veel  landen waaronder Nederland bekrachtigd. De ambitie van het VN-Verdrag is bovengenoemde inclusieve samenleving.

Concrete actie
Inclusief wil zeggen dat iedereen, dus ook mensen met een beperking, volwaardig kan deelnemen. Belangrijke begrippen daarbij zijn non-discriminatie, participatie, gelijke kansen, toegankelijkheid en respect voor de inherente waardigheid en persoonlijke autonomie. 

Het VN-verdrag sluit goed aan bij de nieuwe taken van gemeenten. Ratificatie betekent een extra stimulans voor de beweging die met de nieuwe Wmo is ingezet: de samenleving aanpassen aan een zo breed mogelijke groep inwoners, ook degenen met fysieke, mentale of sociale beperkingen. Het verdrag bepaalt dat iedereen toegang moet hebben tot de openbare ruimte, het vervoer, informatie, werkplek en openbare faciliteiten en diensten. Het verdrag stimuleert de bewustwording en zet aan tot concrete actie.

Aan de slag in Ommen

Binnen diverse afdelingen van de gemeente Ommen, zoals het Maatschappelijk Domein, Openbare Ruimte, Ruimtelijk Domein en Communicatie, wordt op vele manieren al rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanbod van algemene voorzieningen, vervoer, toegankelijkheid van openbare ruimte en openbare gebouwen en een leesbare en gebruiksvriendelijke gemeentelijke website.

Hiermee zijn we op de goede weg. Maar ook als Ommense samenleving hebben we met elkaar nog wat te doen om iedereen echt mee te laten doen. Samen met u willen we inzichtelijk  maken waar we in Ommen nog mee aan de slag moeten om te werken aan een inclusieve samenleving, zodat iedereen mee kan doen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.