Zorg en welzijn

Waar kunnen wij u mee helpen?

Ervaart u belemmeringen op het gebied van werk, welzijn, wonen, of zorg? Samen Doen ondersteunt onder meer met een keukentafelgesprek.

Meer informatie

Samen Doen

De Samen Doen teams houden regelmatig inloopuur in hun gebied. Wie zich meldt met een vraag of probleem, krijgt een vast contactpersoon.

Meer informatie

Werk en inkomen

In het onderdeel werk en inkomen leest u meer informatie over onder meer bijstand, zorgverzekering, werk zoeken en geldzaken.

Meer informatie

Participatiefonds

Als u sociale, sociaal-culturele, sportieve of educatieve activiteiten niet zelf kunnen betalen, komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Meer informatie

Onderwijs en kinderopvang

Meer informatie over onder meer leerplicht, leerlingenvervoer, toezicht en handhaving en een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Meer informatie

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor veel verenigingen, clubs en voorzieningen. De gemeente ondersteunt het vrijwilligerswerk.

Meer informatie