Kruidenrijke vegetaties: veelgestelde vragen

Een deel van de gazons in de gemeente Ommen wordt gebruikt als kruidenrijke vegetaties. Door deze gazons minder vaak te maaien, kunnen hier kruiden zich ontwikkelen. Bekijk hieronder een overzicht van veelgestelde vragen over kruidenrijke vegetaties.

Wat zijn kruidenrijke vegetaties?

Ongeveer acht hectaren gazons in de gemeente Ommen worden jaarlijks één tot hooguit twee keer gemaaid. Dit heeft kruiden de kans om zich te ontwikkelen.

Welke locaties zijn aangewezen als kruidenrijke vegetatie?

Door de gehele gemeente Ommen zijn verschillende locaties aangewezen. Deze locaties zijn bepaald aan de hand van passend in de directe omgeving vanwege de aanwezigheid van bosplantsoen, bos of waterpartijen.  Deel van een structuur waar planten en dieren kunnen leven en zich kunnen verplaatsen. Technische eisen  (zoals de omvang van en bereikbaarheid voor machines).

In onderstaande kaart kunt u de locaties bekijken in uw buurt.

TitelTypeGrootteDownload
Locaties natuurvriendelijk beheer PDF6,83 MBDownload

Wanneer wordt gemaaid?

Het normale maaien begint vanaf ongeveer april. Gazons of delen van gazons worden dan niet meer gemaaid waardoor het gras op die plekken langer wordt.

Waarom is het veranderd?

In het Groenbeheerplan 2014 – 2018 is als speerpunt onder andere de omvorming van een aantal gazons naar kruidenrijke vegetaties opgenomen. In 2017 is een start gemaakt met minder maaien op diverse plekken in de gemeente Ommen. De resultaten zijn in het groeiseizoen goed waarneembaar.

Hoe is de keuze voor de te veranderen plekken gemaakt?

De plekken met kruidenrijke vegetaties bevinden zich op verschillende locaties in de gemeente Ommen. Bij de keuze voor deze locaties is rekening gehouden met:

  • De directe omgeving
    Bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van bosplantsoen, bos of waterpartijen. Dit is een deel van een structuur waar planten en dieren kunnen leven en zich kunnen verplaatsen. 
  • Technische eisen
    Onder meer met het oog op de bereikbaarheid voor machines.

Blijven de paden veilig en bruikbaar?

Voor de veiligheid en toegankelijkheid worden stroken langs voet- en fietspaden, wegen en kruispunten gemaaid. Hierdoor blijven deze wegen en paden bruikbaar.

Kunnen mijn kinderen nog wel spelen/voetballen?

Gazons of trapvelden in uw buurt worden wekelijks gemaaid. 

Komen er meer teken in kruidenrijke vegetaties voor?

Teken kunnen overal aanwezig zijn, zelfs in uw tuin. Teken zitten vooral in (de buurt van) bossen en bosplantsoen, omdat ze de vochtige onderlaag nodig hebben om te overleven. In de kruidenrijke vegetaties  ontbreekt deze noodzakelijke onderlaag.

Komt er door het minder maaien meer zwerfvuil?

Nee, uit ervaring is bekend dat bij minder maaien van gras geen toename van zwerfvuil plaatsvindt. 

Is er sprake van een toename aan pollen afkomstig uit de kruidenrijke vegetaties?

De gemeente Ommen is een agrarische gemeente met veel weidebouw. De grassen in de weiden produceren pollen. Deze pollen bevinden zich op kilometers hoogte in de lucht en verplaatsen zich over kilometers lange afstanden. Bij windstil weer vallen de pollen naar beneden.

Pollen kunnen ook afkomstig zijn van vroegbloeiende bomen en struiken. Tegenwoordig begint het pollenseizoen soms al in maart en loopt het door tot oktober. 

Wat kan ik zelf doen?

Alleen door gezamenlijke inzet kunnen we de kwaliteit van uw buurt op niveau houden. Heeft u hier zelf ideeën voor? Wilt u bijvoorbeeld het groen in uw buurt onderhouden of adopteren met uw buurtbewoners? Of wilt u bijvoorbeeld zwerfvuil opruimen? Ga dan naar: www.jijmaaktdebuurt.nl/samenonderhouden. Of neem contact met ons op via het online contactformulier.

Waar kan ik terecht met vragen of meldingen?

Voor vragen of meldingen over onveilige situaties kunt u contact met ons opnemen door middel van het online contactformulier. U kunt over onveilige situaties ook online een melding maken.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.