Openbaar groen

De gemeente Ommen onderhoudt dagelijks circa 85,45 hectaren openbaar groen en 5.579 straat- en parkbomen binnen de bebouwde kommen van de gemeente.

Het onderhoud van het openbaar groen in uw woonstraat vindt volgens het kwaliteitsbeeld 'basis' van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het kenniscentrum CROW plaats. In het Centrum van Ommen wordt het kwaliteitsbeeld 'hoog' nagestreefd, het openbaar groen in het centrum van Ommen is spaarzaam aanwezig. De gazons en de trapvelden worden wekelijks gemaaid en de bermen 1 tot 4 keer per jaar afhankelijk van de ligging.

Jaarlijks wordt vijftien procent van alle straat- en parkbomen en bosplantsoen gesnoeid. Het sierplantsoen wordt eens in de twee tot drie jaar gesnoeid. In de maanden juni – augustus vindt randsnoei van het bos- en sierplantsoen plaats om onder andere verkeershinder te voorkomen.

Natuurvriendelijk beheer

De gemeente Ommen onderhoudt zo'n 8 hectare gazon binnen de bebouwde kom op een natuurvriendelijke wijze. Niet alles wordt op deze locaties ineens gemaaid. Zo krijgen meer planten de kans om te bloeien en kunnen er meer insecten overleven.

Lees meer over het natuurvriendelijk beheer

Prairie Gardens

Op verschillende plekken in het centrum van Ommen zijn Prairie Gardens met vaste planten en grassen gerealiseerd. Bij een Prairie Garden staan op ieder moment van het jaar andere planten in bloei.

Lees meer over de Prairie Gardens in Ommen

Onkruidbestrijding

Bij het onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Ommen hoort ook onkruidbestrijding op stoepen en wegen. Dit wordt gedaan door een combinatie van hete lucht en afmaaien.

Lees meer over onkruidbestrijding

Overig onderhoud

Het bosplantsoen met inheemse struiken wordt natuurvriendelijk onderhouden, dat geldt ook voor de vijverranden.

Het openbaar groen wordt nagenoeg zonder chemische middelen onderhouden, alleen probleemonkruiden worden bestreden. De gemeente Ommen staat op de lijst van chemievrije gemeenten van Milieudefensie vermeld.

Tijdens de uitvoering van snoeiwerkzaamheden aan bomen en het bosplantsoen komt open haardhout vrij, dit kan aan particulieren aan de hand van een lijst met gegadigden te koop worden aangeboden.

Relevante onderwerpen

Meldpunt Openbare Ruimte

Heeft u toch nog opmerkingen over het groen, bijvoorbeeld overhangend groen dat voor verkeersonveilige situaties zorgt? Neem dan contact op met het Meldpunt Openbare Ruimte.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.