Verhuizing doorgeven

Als u gaat verhuizen, geeft u dit uiterlijk vijf dagen na uw verhuisdatum door aan de gemeente waar u gaat wonen. U kunt online met DigiD uw verhuizing doorgeven. Een verhuizing geeft u ook door als u in dezelfde gemeente woonachtig blijft.

U kunt zelf de datum van adreswijziging bepalen. Hiervoor kunt u een datum kiezen tot vijf dagen voor het moment van uw aangifte van verhuizing. U kunt de verhuisdatum al vanaf vier weken voor uw verhuizing doorgeven.

De wijziging van uw adres wordt verwerkt in de administratie van de gemeente. Deze persoonsgegevens worden ook gebruikt door een groot aantal andere overheidsorganisaties, waaronder de Belastingdienst.

Als u een verhuizing doorgeeft voor iemand anders, dan heeft u een schriftelijke machtiging en het identiteitsbewijs van die persoon nodig.

Verhuizing uit Ommen
Als u vanuit de gemeente Ommen verhuist naar een andere gemeente, schrijft u zich in bij die gemeente. De gemeente waar u komt te wonen geeft deze wijziging vervolgens door aan de gemeente Ommen. U hoeft dit niet zelf door te geven aan de gemeente Ommen. 

Aanvraag

Digitaal doorgeven
U kunt door middel van DigiD uw verhuizing digitaal bij de gemeente doorgeven.

Doorgeven verhuizing

U ontvangt een bevestiging van verhuizing per post op uw nieuwe adres. Als u verhuist naar een andere gemeente, wordt u automatisch uitgeschreven bij de gemeente waar vandaan u verhuist.

Persoonlijk doorgeven
U kunt uw verhuizing ook persoonlijk doorgeven. Hiervoor kunt u online een afspraak maken met de Publieksdienst. Voor het persoonlijk doorgeven van een verhuizing heeft u uw identiteitsbewijs nodig. Dit kan een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument zijn.

Welke instanties krijgen automatisch bericht van een verhuizing?

 • Belastingdienst;
 • Centraal Administratiekantoor (CAK);
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
 • UWV;
 • Pensioenfondsen;
 • Rijksdienst voor het wegverkeer;
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB);
 • Zorgverzekeraars;
 • Waterschapsbelasting GBLT.

Maak online een afspraak met de Publieksdienst

Wilt u liever telefonisch een afspraak maken, bel dan met het nummer 14 0529 (kengetal niet nodig).

Kosten

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Voorwaarden

U kunt uw verhuizing zelf doorgeven als u 16 jaar of ouder bent. Als u getrouwd bent, of een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u uw verhuizing door laten geven door uw partner. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een meerderjarige schriftelijk te machtigen om de verhuizing voor u door te geven.

In de volgende gevallen moet u de verhuizing door iemand anders laten doorgeven: 

 • Als u jonger bent dan 16 jaar, dient een ouder, voogd of verzorger de verhuizing voor u door te geven.
 • Als u onder curatele staat, dient de verhuizing door te worden gegeven door de curator.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Afspraak maken

Het is mogelijk om online een afspraak te maken met de gemeente. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0529.