Briefadres

Als u geen woonadres heeft, of als u in een instelling verblijft, kunt u zich door de gemeente laten inschrijven op een briefadres. U kunt de post van de gemeente op dit adres laten bezorgen.

Het briefadres waarop u zich wilt laten inschrijven hoeft niet een adres te zijn in de gemeente waar u woonachtig bent. Wel moet het een officieel adres zijn uit de Basisregistratie Personen (BRP). Het is dus niet toegestaan om een postbus als briefadres te gebruiken.

Voor de inschrijving heeft u toestemming nodig van de bewoner of instelling van het briefadres.

Aanvragen

Een briefadres kunt u door middel van DigiD online bij de gemeente doorgeven.

Online doorgeven briefadres

Vul eerst de volgende formulieren in. Deze formulieren kunt u meesturen met de online melding van uw briefadres:

  • Onderstaand ingevuld vragenformulier aanvraag briefadres
  • Onderstaand ingevuld formulier toestemming van briefadresgever

Daarnaast dient u een kopie mee te sturen van het identiteitsbewijs van de briefadresgever.

Als uw aanvraag is goedgekeurd en u wordt ingeschreven op het briefadres, ontvangt u hiervan per post een bevestiging. Als u verhuist naar een andere gemeente, wordt u automatisch uitgeschreven bij de gemeente waar vandaan u verhuist. 

Persoonlijk doorgeven
U kunt uw briefadres ook persoonlijk doorgeven. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de Publieksdienst.

Maak online een afspraak met de Publieksdienst

Wilt u liever telefonisch een afspraak maken, bel dan met het nummer 14 0529 (kengetal niet nodig).

Neem bij uw afspraak de volgende gegevens mee:

  • Onderstaand ingevuld vragenformulier aanvraag briefadres.
  • Onderstaand ingevuld formulier toestemming van briefadresgever.
  • Uw identiteitsbewijs.
  • Een kopie van het identiteitsbewijs van de briefadresgever.

Als uw aanvraag is goedgekeurd en u wordt ingeschreven op het briefadres, ontvangt u hiervan per post een bevestiging.

Als u niet zelf de inschrijving op een briefadres door kunt geven, kunt u hiervoor iemand anders machtigen.

Kosten

Het laten inschrijven op een briefadres is gratis.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Afspraak maken

Het is nu niet mogelijk om online een afspraak te maken met de gemeente. U kunt telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0529.