Briefadres

Hebt u (tijdelijk) geen woonadres? Of verblijft u in een zorginstelling? Laat u dan inschrijven op een briefadres. De post van de gemeente komt dan op dit adres.

Wat zijn de voorwaarden voor een briefadres?

 • U hebt geen woonadres.
 • U geeft een reden op voor het woonadres.
 • Het hoeft geen adres te zijn in de gemeente waar u woont.
 • Wel moet het een officieel adres zijn uit de Basisregistratie Personen (BRP). U mag dus geen postbus gebruiken als briefadres.
 • De bewoner of instelling van het briefadres vindt het goed dat u dit adres gebruikt.

Aanvragen

Een briefadres kunt u door middel van DigiD online bij de gemeente doorgeven.

Online doorgeven briefadres

Vul eerst de volgende formulieren in. Deze formulieren kunt u meesturen met de online melding van uw briefadres:

 • Onderstaand ingevuld vragenformulier aanvraag briefadres
 • Onderstaand ingevuld formulier toestemming van briefadresgever

Daarnaast dient u een kopie mee te sturen van het identiteitsbewijs van de briefadresgever.

Wij onderzoeken of u inderdaad geen woonadres heeft. Als wij uw aanvraag goedkeuren, schrijven we u in op het briefadres. U krijgt een bevestiging per post.

Persoonlijk doorgeven
U kunt uw briefadres ook persoonlijk doorgeven. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de Publieksdienst.

Maak online een afspraak met de Publieksdienst

Wilt u liever telefonisch een afspraak maken, bel dan met het nummer 14 0529 (kengetal niet nodig).

Neem bij uw afspraak de volgende gegevens mee:

 • Onderstaand ingevuld vragenformulier aanvraag briefadres.
 • Onderstaand ingevuld formulier toestemming van briefadresgever.
 • Uw identiteitsbewijs.
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de briefadresgever.

Wij onderzoeken of u inderdaad geen woonadres heeft. Als wij uw aanvraag goedkeuren, schrijven we u in op het briefadres. U krijgt een bevestiging per post.

Als u niet zelf de inschrijving op een briefadres door kunt geven, kunt u hiervoor iemand anders machtigen.

Kosten

Het laten inschrijven op een briefadres is gratis.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Afspraak maken

Het is mogelijk om online een afspraak te maken met de gemeente. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0529.