Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Voor de aanvraag van bijvoorbeeld een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij heeft u in een aantal gevallen een verklaring van in leven zijn nodig. Dit is een bewijs dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven.

U kunt een bewijs van in leven zijn online aanvragen. Een attestatie de vita kunt u alleen persoonlijk aanvragen op het gemeentehuis.

Om een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita persoonlijk aan te vragen op het gemeentehuis, kunt u online een afspraak maken.

Neem mee
Neem bij uw bezoek aan de Publieksdienst de volgende documenten mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • De brief van uw pensioenfonds (als uw pensioenfonds hierom vraagt)

Twee soorten
Een verklaring van in leven zijn, is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in twee soorten, namelijk het Bewijs van in leven zijn, of de Attestatie de Vita. U kunt deze aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Een attestatie de vita is een meertalig uittreksel waarop vermeld staat dat u in leven bent. Dit uittreksel kunt u alleen persoonlijk opvragen. U kunt hiervoor in het gemeentehuis terecht. Een attestatie de vita kunt u nodig hebben voor buitenlandse instanties. Voor instanties in Nederland is een bewijs van in leven zijn meestal voldoende.

Aanvragen

U kunt het Bewijs van in leven zijn en de Attestatie de vita, op afspraak, aanvragen bij de Publieksdienst in het gemeentehuis van Ommen. Neem bij uw bezoek aan de Publieksdienst de volgende documenten mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • De brief van uw pensioenfonds (als uw pensioenfonds hierom vraagt)

Kosten

Bewijs van in leven zijn: € 13,40

Attestatie de Vita: € 13,40

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.