Geboorteakte

Een uittreksel uit het geboorteregister is het schriftelijke bewijs van de geboorte van een persoon. Dit uittreksel is alleen verkrijgbaar in de gemeente waar de persoon in kwestie is geboren.

U kunt een afschrift burgerlijke stand online aanvragen. De akte wordt u binnen vijf werkdagen per post toegestuurd.

U kunt ook online een afspraak maken om het uittreksel aan te vragen op het gemeentehuis.

Neem mee

  • Een geldig identiteitsbewijs, zoals uw paspoort of rijbewijs.
  • Uw pinpas. U betaalt direct bij de aanvraag.

Om een uittreksel van het geboorteregister aan te kunnen vragen, moet u een gerechtvaardigd belang hebben. Een gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld zijn als de geboorteakte door een instantie wordt gevraagd voor de uitvoering van een wettelijke taak. Dat wordt dan in het verzoek aangegeven.

Iemand kan dus niet zo maar de geboorteakte van zijn buurman opvragen. Personen die van zichzelf of van hun kinderen een uittreksel willen aanvragen, hoeven dit belang niet aan te tonen.

De akte is ook meertalig (internationaal) beschikbaar.

Kosten

Uittreksels en verklaringen

Uittreksel uit de BRP: € 12,70
Uittreksel uit de BRP (online aanvraag): € 11,50
Attestatie de Vita: € 14,30
Bewijs van in leven zijn: € 14,00
Bewijs van Nederlanderschap: € 15,00
Uittreksel uit registers van geboorte, huwelijk (en  echtscheiding), partnerschapsregistratie of overlijden: € 14,30
Legalisatie van een handtekening: € 15,00
Waarmerken van een kopie van een document: € 7,80
Verklaring omtrent het gedrag: € 41,35

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Afspraak maken

Het is mogelijk om online een afspraak te maken met de gemeente. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0529.