Veiligheidsonderzoek

Ommen is een leefbare en veilige leefbare gemeente. Dat blijkt uit de resultaten van het veiligheids- en leefbaarheidsonderzoek dat dit voorjaar is uitgevoerd. Inwoners van de gemeente Ommen geven hun woonomgeving een hoger rapportcijfer dan inwoners van andere gemeenten. Ook ervaren Ommenaren minder overlast dan inwoners van overige delen van het land.

Het gemeentebrede veiligheids- en leefbaarheidsonderzoek is begin 2016 uitgevoerd. Voor het onderzoek is de werkwijze van de Veiligheidsmonitor van het ministerie van Veiligheid en Justitie gebruikt.

In het onderzoek kwamen verschillende thema’s aan de orde, zoals leefbaarheid en overlast in de buurt, het functioneren van politie en gemeente en veiligheidsbeleving. Naast de standaardvragen uit de Veiligheidsmonitor, zijn in het onderzoek aanvullende vragen gesteld over vuurwerk en carbid, brandveiligheid/-preventie en risicobeleving.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek zijn onder andere vergeleken met de politie-eenheid Oost-Nederland en met landelijke cijfers. Hieruit blijkt dat Ommen over het algemeen hoger scoort dan andere gebieden.

Zo is de sociale cohesie in Ommen sterker dan in de rest van Nederland. Het merendeel van de inwoners ervaart een prettige omgang in de buurt. Vooral het buitengebied kenmerkt zich door de hoge sociale cohesie. Inwoners beoordelen de leefbaarheid van hun woonbuurt met een gemiddeld rapportcijfer van 7,7. In Ommen-zuid is de waardering van inwoners voor de leefbaarheid in de buurt het hoogst.

Belangrijkste buurtproblemen
Overlast in wat voor vorm dan ook wordt door inwoners van Ommen minder ervaren dan in overige delen van het land. Te hard rijden en hondenpoep zijn de belangrijkste buurtproblemen.

Relatief weinig inwoners voelen zich wel eens onveilig. De veiligheid in de woonbuurt wordt beoordeeld met een 7,5. Plekken waar groepen jongeren rondhangen, de omgeving van uitgaansgelegenheden en het gebied bij het treinstation worden als onveilig gezien.

Slachtoffer
Zo’n 8% van de inwoners is het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een voorval of delict, dit ligt een stuk lager dan het landelijk gemiddelde van 18%. De meerderheid van de inwoners die in het afgelopen jaar contact hebben gehad met de politie, is hier tevreden over. In Ommen zijn inwoners ook positiever over het functioneren van de politie dan in Nederland gemiddeld.

Hoewel inwoners aangeven de eigen woning brandveilig te vinden, ontbreken in de meeste woningen preventieve maatregelen op het gebied van brandveiligheid.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste inwoners de overlast door vuurwerk rond de jaarwisseling voor 1 dag voor lief nemen. Er is in Ommen geen steun voor een vuurwerkverbod voor particulieren. Wel blijkt uit het onderzoek dat de meerderheid van de respondenten voorstander is van handhaving en het instellen van van vuurwerkvrije zones. Dit speelt vooral in het buitengebied.

Carbidschieten en alles wat daarbij georganiseerd wordt, moet volgens de inwoners van Ommen kunnen. Wel vindt de meerderheid van de inwoners dat carbidschieten buiten de bebouwde kom hoort en dat de spelregels over afstanden en grootte van de bussen moeten worden nageleefd.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Veiligheidsmonitor Ommen 2016 PDF1,01 MBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.