Hulpdiensten

Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid. Daarom zijn gemeenten en hulpverleningsdiensten dagelijks bezig om onveilige situaties te voorkomen en zich voor te bereiden op incidenten, rampen en crises.

Als er een ramp gebeurt, treedt een rampenplan in werking. In een rampenplan staat hoe de organisatie en coördinatie plaatsvindt van de diensten, instanties en individuele personen die betrokken zijn bij de bestrijding van rampen, zware ongevallen en overige calamiteiten. De gemeente stelt minimaal eens in de vier jaar het gemeentelijk rampenplan vast.

AED's
In de gemeente Ommen is een netwerk aanwezig van publiek beschikbare Automatische Externe Defibrillatoren (AED's). Wanneer iemand onwel is geworden en u vermoedt een hartstilstand, dan kunt een AED gebruiken om eerste hulp te verlenen.

Brandweer Ommen
De Brandweer van de gemeente Ommen maakt deel uit van de Veiligheidsregio Oost. De Brandweer houdt zich bezig met brandbestrijding en hulp bij een verkeersongeval, maar ook met controle en handhaving. De Brandweer van Ommen heeft zijn eigen website met meer informatie over de activiteiten, de organisatie en met het laatste nieuws.

Politiekeurmerk
Het politiekeurmerk Veilig Wonen is een landelijk keurmerk, dat aan een woning kan worden gegeven als de woning voldoet aan een pakket van inbraakwerende, brandpreventieve en sociale voorzieningen. Woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars, maar ook particuliere woningeigenaren kunnen dit keurmerk aanvragen.

Altijd aangifte doen
Is uw fiets gestolen? Of uw tuinhek vernield? Doe altijd aangifte! Het is van groot belang dat mensen de gemeente en de politie informeren van zaken in hun leefomgeving. Aangifte doen is belangrijk omdat de politie dan op de hoogte is van wat u is overkomen.

Door het doen van aangifte weet de politie beter op welke plaatsen extra moet worden opgelet in uw straat of wijk. Ook krijgt de politie beter inzicht in het soort misdrijven en overlast die in haar werkgebied plaatsvinden. Pas dan kan er ook gericht een dader opgespoord worden en voor de rechter worden gebracht. Dit lukt natuurlijk niet in alle gevallen maar uw aangifte draagt daar zeker aan bij en is daarom belangrijk!

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.