Veel gestelde vragen crisisnoodopvang

Algemeen

 

Wanneer verblijven de vluchtelingen in Ommen?

Sporthal De Slaghen, Slagenweg 3 te Ommen, is op zondag 19 juni ingericht als tijdelijke crisisopvanglocatie voor vluchtelingen. De vluchtelingen en asielzoekers arriveren waarschijnlijk op woensdag 22 juni. De opvang is 14 dagen beschikbaar.

 

Om hoeveel vluchtelingen gaat het?
In de sporthal is ruimte voor 75 vluchtelingen.

 

Welke vluchtelingen komen naar sporthal De  Slaghen?

De samenstelling van de vluchtelingen is nog niet bekend. Het gaat om vluchtelingen waarvoor geen plek is bij aankomst in Ter Apel.

Waarom kiest de gemeente voor crisisopvang van vluchtelingen?

Nederland heeft te maken met een enorme instroom van vluchtelingen en een groot tekort aan opvangplekken. Daarom is crisisopvang nodig. Gemeente Ommen vindt dat we als gemeente de verantwoordelijkheid hebben om een bijdrage te leveren aan de crisisnoodopvang van vluchtelingen en asielzoekers.

 

Waarom worden de vluchtelingen opgevangen in sporthal De Slaghen?

Sporthal De Slaghen is als crisisopvanglocatie gekozen, omdat deze op korte termijn kan worden ingericht als opvanglocatie. Op deze locatie zijn voorzieningen aanwezig die noodzakelijk zijn om een goede opvang te kunnen bieden.

 

Waaruit bestaat de dagbesteding van de vluchtelingen?
De meeste vluchtelingen hebben een lange reis achter de rug en zijn erg vermoeid. In de crisisopvang kunnen mensen uitrusten en bijkomen van hun reis. Er is nog onbekend wat de samenstelling van groep vluchtelingen zal zijn. Zodra daar meer over bekend is zal er naar passende dagbesteding worden gezocht.

Hoe is het vervoer van en naar sporthal De Slaghen geregeld?

De mensen worden vanuit Ter Apel met bussen vervoerd.

 

Wie betaalt de crisisopvang in de gemeente Ommen?

De crisisopvang wordt vergoed door De Rijksoverheid.

 

Mag ik de opvanglocatie bezoeken?

Nee. De meeste vluchtelingen hebben een lange reis achter de rug en zijn vermoeid. Wij vragen u om hen rust te gunnen en om die reden weg te blijven bij de sporthal. 

 

Kan de sporthal gebruikt worden door de reguliere gebruikers?

In verband met de crisisopvang kan de sporthal van zondag 19 juni tot en met woensdag 6 juli niet worden gebruikt. Helaas zijn er in deze periode geen alternatieve sportlocaties beschikbaar. 

Wij snappen dat het voor u misschien lastig is dat de hal volgende week niet gebruikt kan worden, maar we rekenen op uw begrip.

 

Verblijf vluchtelingen in De Slaghen

 

Welke hulp is in sporthal De Slaghen aanwezig?

De vluchtelingen worden voorzien van onderdak, eten en sanitaire voorzieningen. Voor de begeleiding van de vluchtelingen zijn in de sporthal 24 uur per dag mensen aanwezig. Er is ook 24 uur per dag beveiliging aanwezig in de opvanglocatie. Verder zijn er tolken aanwezig om ervoor te zorgen dat de communicatie soepel verloopt.

Zijn omwonenden en verenigingen geïnformeerd?

Ja, direct omwonenden en gebruikers van de sporthal zijn door de gemeente geïnformeerd.

Ook de scholen, het kinderdagverblijf, het zorgcentrum en de omliggende bedrijven zijn geïnformeerd. In verband met de crisisopvang kan de sporthal van zondag 19 juni tot en met zondag woensdag 6 juli niet gebruikt worden voor sportactiviteiten.

Zijn er tolken aanwezig?

Ja, er zijn tolken aanwezig.

Vindt er registratie plaats?

De mensen die in de opvang aanwezig zijn, worden geregistreerd.

Kunnen de vluchtelingen van het terrein van sporthal De Slaghen af?

De vluchtelingen in de crisisopvanglocatie zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij moeten zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren. De vluchtelingen krijgen uitleg over onze normen en waarden, manieren en gebruiken.

Hoe is de privacy van de vluchtelingen geregeld?

We proberen de vluchtelingen zoveel mogelijk privacy te bieden, maar het blijft een crisisopvang.

Kan ik kijken op de opvanglocatie?

Om de vluchtelingen privacy te geven, is bezoek aan sporthal De Slaghen niet mogelijk.

Veiligheid

Is er beveiliging in sporthal De Slaghen aanwezig?

Ja, er is 24 uur per dag beveiliging bij Sporthal De Slaghen aanwezig.

Hoe garanderen de gemeente en het COA de leefbaarheid en veiligheid op en rond de locatie?

Veiligheid is de zorg van gemeente en politie. De vluchtelingen moeten zich houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. Bij calamiteiten geldt dat er niets wijzigt met de komst van een crisisopvang. Bewoners en omwonenden mogen dag en nacht rekenen op hulp van de hulpdiensten binnen de aangegeven wettelijke aanrijdtijden. Daarnaast is er permanent beveiliging in de opvanglocatie aanwezig.

 

Mogen de vluchtelingen gaan en staan waar ze willen in de wijk? Of blijven ze de hele tijd in de sporthal?

De vluchtelingen in de crisisopvanglocatie zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij moeten zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren. De vluchtelingen krijgen uitleg over onze normen en waarden, manieren en gebruiken.

 

Hulp aanbieden

Met wie kan ik contact opnemen als ik wil helpen?

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het opscheppen en uitdelen van de maaltijden. Het gaat om de volgende tijden:

-          Ontbijt: 8.00-10.00 uur

-          Lunch: 11.30 – 13.30 uur

Wilt u komen helpen? Meldt u dan aan via ommen4.0@ommen.nl
Geef daarbij uw naam, telefoonnummer en emailadres aan waarop u bereikbaar bent. En wilt u daarbij ook aangeven op welke momenten u beschikbaar bent.

 

Meer informatie

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Wilt u meer weten over de opvang in sporthal De Slaghen? U vindt meer informatie op www.Ommen.nl/crisisnoodopvang . De gemeente is van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 14 0529 (geen netnummer nodig).

In geval van nood zijn wij ook 24 uur per dag beschikbaar op telefoonnummer 06-27870708.

Meer informatie over bijvoorbeeld de achtergrond van asielzoekers en de asielprocedure in Nederland vindt u op de website van de Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord.