Voornemen tot opname gegevens over een vertrek naar een onbekend land

Als een persoon is verhuisd uit de gemeente Ommen, maar de verhuizing hiervan niet heeft doorgegeven, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten voor deze persoon gegevens op te nemen over een vertrek naar een onbekend land.

Wettelijk is bepaald dat elke inwoner in Nederland verplicht is om binnen vijf dagen na verhuizing hiervan aangifte te doen bij de gemeente waar diegene zijn/haar adres heeft.

Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn in de gemeente Ommen. Het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven, is niet juist.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen heeft het voornemen om deze personen uit te schrijven uit Nederland. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld toeslagen, de zorgverzekering, pensioen en/of het aanvragen van een rijbewijs of paspoort.

Het betreft de volgende perso(o)n(en):

naam:                                   geboortedatum:         datum voornemen:

H.M. Osmandzhak                  05-02-1975               27-07-2022

D.M. Golawski                        29-09-1993               03-08-2022

Procedure

Deze personen hebben vier weken de tijd om een adreswijziging/ zienswijze door te geven. Zonder reactie, worden deze personen vanaf de datum van het voornemen uitgeschreven uit Nederland.

Heeft u meer informatie over de verblijfsplaats van bovenstaande personen, dan kunt u contact opnemen met de Publieksdienst via het telefoonnummer 14 0529.

Bezwaarschrift

Het definitieve besluit van deze uitschrijving wordt per post verzonden, maar wordt ook gepubliceerd in het Ommer Nieuws onder bekendmakingen.

Tegen het besluit van uitschrijving kan een belanghebbende binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen. Onderteken het bezwaarschrift en vermeld:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven
  • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit
  • de redenen voor uw bezwaar

Het bezwaarschrift richt u aan

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen
Postbus 100
7730 AC Ommen

Afspraak maken

Het is mogelijk om online een afspraak te maken met de gemeente. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0529.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.