Sporten voor de jeugd

Door diverse programma's wil de gemeente Ommen de jeugd stimuleren om vroeg te beginnen met sporten. Veel van deze activiteiten worden via school aangeboden.

De gemeente laat basisschoolleerlingen in contact komen met sport via het project OmmenKids. Leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen daarmee de mogelijkheid kennis te maken met een groot aanbod van sport- en/of cultuuractiviteiten.

Deze activiteiten en cursussen worden georganiseerd door lokale verenigingen.

Lekker Fit!

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is de lesmethode 'Lekker Fit!' ontwikkeld. 'Lekker fit!' gaat uit van een preventieve aanpak van overgewicht en te weinig beweging.

Deze lesmethode over voeding en bewegen bestaat uit acht lessen per leerjaar en sluit naadloos aan op de kerndoelen van het basisonderwijs. Elk lesblok heeft naast een thuiswerkopdracht ook een theorie- en een praktijkles. De thuiswerkopdracht wordt samen met ouders gemaakt.

In de gemeente Ommen is ‘Lekker Fit!’ gekoppeld aan de volgende activiteiten:

  • Een gesprek met de sportconsulent van de gemeente Ommen.
  • Een informatiebijeenkomst voor docenten.
  • Een fittest in de reguliere gymlessen door de ‘vliegende vakleerkracht’. Dit is ook het begin van het ‘kindvolgsysteem’ met de daarbij behorende jaarlijkse test.
  • Het uitdelen van het boekje met sportkennismakingslessen bij deelnemende sportverenigingen.

WhoZnext

WhoZnext is een participatieprogramma voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Het biedt hen de kans om zelf mee te denken over de organisatie van een sportevenement of -activiteit in de buurt, op school of bij de sportvereniging. Het idee moet ook echt uitgevoerd worden.

Het succes van WhoZnext resulteerde in een samenwerking tussen de gemeente Ommen, Sportservice Overijssel en het Vechtdalcollege. Samen ontwikkelen ze een projectplan om de doelstellingen van sport en bewegen in het onderwijs aan te laten sluiten op het breedtesportbeleid van de gemeente.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.