Kindplein West

Op het Kindplein West vestigen de basisscholen Guido de Bres, De Dennenkamp en Het Koloriet zich samen onder één dak. De bouw van het Kindplein West start naar verwachting in 2019.

Kindplein West wordt gesitueerd op het terrein tussen OBS De Dennenkamp en CBS Het Koloriet aan de Tureluur in de wijk Dante zuid in Ommen. Deze beide basisscholen en GBS Guido de Brès, nu nog gevestigd aan de Sandbergstraat, krijgen in Kindplein West een nieuw onderkomen.

De wens van de schoolbesturen en het college is om een energieneutraal gebouw te realiseren met ruimten voor kinderopvang.

Financiering
De totale investering voor Kindplein West komt hiermee op € 9.500.000. De extra maatregelen die nodig zijn om het gebouw energieneutraal te maken worden betaald door de scholen.

Als er meerjarige afspraken met een kinderopvangorganisatie kunnen worden gemaakt over verhuur van ruimte, worden deze ruimten in het gebouw gerealiseerd. Door deze ruimten kostendekkend te verhuren, kost het de gemeente per saldo niets.

Planning

Na de behandeling in de raadsvergadering wordt gestart met de uitwerking van de plannen. Het echte bouwplan volgt op basis van deze uitwerking.

Gewijzigde verkeerssituatie

Met de plannen voor een nieuw schoolgebouw heeft de gemeente de verschillende verkeersstromen onderzocht. Zoals de fiets- en looproutes en de route van de school naar de nieuw te bouwen sporthal.

De gemeente Ommen heeft verkeerskundig onderzoek gedaan om deze verkeersstromen in beeld te brengen. Hierbij is gekeken naar fietsers, voetgangers, parkeren en mogelijkheden voor halen en brengen van kinderen met de auto. Dit heeft tot enkele aanbevelingen voor de toekomstige verkeersafwikkeling geleid. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.